hotel

Juli-tall fra Benchmarking Alliance – RevPAR over 2019-nivå mange steder

Flere norske storbyer leverte losjiomsetning per tilgjengelige rom i juli i år som var høyere enn i juli 2019. Det viser de siste tallene fra Benchmarking Alliance som Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert for Reiselivskunnskap.

Først og fremst er det prisutviklingen på hotellrom som har sendt RevPAR såpass høyt opp i en tid der pandemien langt fra er over.

Det var også vekst fra 2019 til 2020 flere steder, og i år opplevde man altså nye økninger.

De fleste storbyene har opplevd en prisvekst fra i fjor på 15-25 % og et par har ligget langt over denne vekstraten. Beleggsutviklingen har variert fra by til by.

Men langt fra alle storbyene er på nivå eller høyere i juli enn de var i 2019 når det gjelder RevPAR. Både Bergen, Harstad/Narvik, Tromsø, Oslo og Gardermoen har et stykke opp til 2019-takter selv om samtlige stiger fra juli i fjor.

RevPAR er et sentralt måltall for hotellbransjen. Det kombinerer «rompris» og rombelegg. Det gir en viss indikasjon på muligheten for lønnsom drift, men nytten begrenses i og med at kostnadsbildet og andre inntekter holdes utenfor.

Det er verdt å merke seg at tallene er basert på all romkapasitet, også den som er «korona-nedstengt». På den annen side, så å si; rom som er belagt til karanteneformål og annet pandemi-relatert inngår også i statistikken.


Om Wiederstrøm Hotel Consulting
Wiederstrøm Hotel Consulting (www.wiederstrom.com) er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen hotell. Hovedområdene er hotelleiendom, hotelldrift, benchmarking og analyse. I tillegg leverer Peter Wiederstrøm fast artikler til magasinet «Reiseliv1» (tidligere HRR- Hotell, Restaurant & Reiseliv) og yter PR- og mediebistand til kunder. En rekke rapporter og analyser utarbeides, bl.a. den anerkjente «Norsk Hotellnæring» som utgis hvert år i samarbeid med HOTELINTEL Consulting (redaktør) og DNB. HOTELINTEL Consulting (www.hotelintel.no) er samarbeidspartner med Wiederstrøm Hotel Consulting.

Om tallene
Data kommer fra Benchmarking Alliance (BA), og er bearbeidet og analysert av Wiederstrøm Hotel Consulting for Reiselivskunnskap. Det er varierende «dekning» i storbyene, men typisk er 85-95 % av romkapasiteten representert i tallene. Det er norske hoteller med til sammen 60 500 gjesterom som rapporterer inn tall til BA. Også hoteller fra en rekke nordiske og baltiske byer rapporterer inn tall til selskapet som også tilbyr benchmarking-løsninger for total omsetning, restaurant og kurs/konferanse. Forhåndsbookinger benchmarkes ved BAs On The Books.