Kan ikke verdsettes høyt nok

Havila Kystruten støtter prosjektet Stad skipstunnel, ser frem til en økt sjøsikkerhet og unike reiselivsopplevelser rundt Stadlandet.

Foto: Havila Kystruten

Fredag 9. september ble Skipstunnelkonferansen avholdt om bord på Havila Castor, som samtidig seilte inn vakre Hjørundfjorden for første gang. Det er styringsgruppen for utviklingsarbeid rundt Stad skipstunnel og vekstselskapene i de tre kommunene Stad, Kinn og Vanylven som arrangerte konferansen.

Målet med konferansen var å sette fokus på mulighetene skipstunnelen vil gi for flytting av persontransport og gods til sjø, der både trygghet, regularitet og punktlighet øker. Til konferansen var det hentet inn flere foredragsholdere som vil snakke om grønn skipsfart, hurtigbåtforbindelse Ålesund-Bergen, verdiskapingen i sjømatnæringen og ikke minst hvordan Stad skipstunnel og Stadlandet kan bli et internasjonalt reiselivsikon.

Konferansier Eli Kari Gjengedal loset deltakerne gjennom programmet som hadde foredragsholdere og representanter fra regjering, fylkeskommunene, Kystverket, Kystrederiene, MaritimeCleanTech, Mowi, Norled, FjordTours, Norsk Reiseliv, NHO Vestland, Havila Kystruten m.fl.

Konferansen ble åpnet tidlig om morgenen ved at Havila Castor seilte inn Moldefjorden til Eide, hvor innslaget for den planlagte Stad skipstunnel vil være, og ble etter en innholdsrik dag avsluttet med middag om bord på Havila Castor før avgang i Ålesund fredag kveld.

Positive til Stad skipstunnel

Havila Kystruten stiller seg positive til byggingen av Stad skipstunnel, som vil gi sjøfarten et alternativ til å gå rundt Stad.

– Stad skipstunnel vil øke sjøsikkerheten rundt Stadlandet, som er blant de mest værutsatte områdene langs kystruten vi seiler hver dag, sier administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten.

– Samtidig tror vi å seile gjennom Stad skipstunnel vil være en reiselivsopplevelse som er ganske unik i verdenssammenheng, og vi vil selvfølgelig seile helt utslippsfritt på ren batteridrift når vi går gjennom tunnelen.

Havet utenfor Stad kalles Stadhavet og er et farvann med krevende bølgeforhold for skipsfart 90 til 110 dager i året. Høy sjø med bølgereflekser fra land gir vanskelige manøvreringsforhold. Stadhavet er derfor kjent som et av de mest værharde stedene langs norskekysten. (kilde: Wikipedia)

Primært et sjøsikkerhetstiltak

Kystverket har ansvaret for all digital og fysisk infrastruktur langs norskekysten, som er verdens nest lengste etter Canada. Kystverket er også prosjekteier for Stad skipstunnel.

– Vi jobber for å at norskekysten skal være den sikreste og reneste i hele verden. Prosjekter som Stad skipstunnel er viktige tiltak for å realisere dette arbeidet. Forbruket av drivstoff øker betydelig i høy sjø, og ved å seile i smult farvann i skipstunnelen vil vi redusere forbruket til skipstrafikken i området, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

– Stad skipstunnel er primært et sjøsikringstiltak, som jeg også tror blir en opplevelse i seg selv.

– Kan bli Vestlandets Nordkapp

Per Sævik mener den markedsmessige betydningen av en skipstunnel på Stad ikke kan verdsettes høyt nok, og at de positive ringvirkningene for turistindustrien og lokalsamfunnet vil strekke seg langt.

– Tunnelen, Selja Kloster og Stadtplatået, kan etter min mening bli Vestlandets Nordkapp. Så her er det unike muligheter rett håndtert. Markedsmessig kan nesten ikke Stad skipstunnel verdsettes høyt nok for betydningen den kan ha, avslutter Sævik.

Del gjerne!