Kassa er tom, nå må Stortinget kompensere lønnskostnader og varetap

Regjeringen vet godt at reiselivet sitter igjen med store permitteringskostnader og varetap etter flere runder med nedstenging. Disse kostnadene  inn i den nye krisepakken sier reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold, som nå går til Stortinget for å få hjelp. 

Regjeringen presenterte fredag 29. januar en ny krisepakke for næringslivet. NHO Reiseliv er fornøyd med å ha fått gjennomslag for flere punkter:

  • Økt kompensasjonsnivå til 85 prosent. Ordningen forlenges til 1. juli.
  • En fortsettelse av utsatte skatter og avgifter til 1. juli.
  • 1 milliard kroner til hardt rammede kommuner for viderefordeling til hardt rammede bransjer, herunder reiseliv og servering.
  • 1 milliard kroner i påfyll til omstillingsmidler.
  • 500 millioner kroner i innovasjonsmidler til vekstbedrifter.

NHO Reiseliv vil nå følge opp innretningen på de nye tilskuddene for å sikre at de treffer et hardt rammet reiseliv. Kristin Krohn Devold er glad for at finansministeren nå sier tydelig at det vil være krisetiltak så lenge krisen varer. – Reiselivet trenger forutsigbarhet og trygghet, sier reiselivsdirektøren.

Kassa er nå tom

Krohn Devold sier imidlertid at bedrifter som nå stenges for første gang har mer egenkapital å slite på. Reiselivsbedriftene har derimot måttet stenge ned flere ganger og for mange reiselivsbedrifter er kassa nå tom.

– Det er særlig kostnader knyttet til permitteringer som smerter, som mange reiselivsbedrifter opplever for tredje eller fjerde gang nå. De to første ukene med lønn som bedriftene må betale selv utgjør mer enn det de får i kompensasjon i en tid der de har null inntekter. Den regningen må regjeringen ta, sier Krohn Devold.

– Den andre store kostnaden er for hoteller og restauranter som er nødt til å kaste enorme mengder mat, øl og andre varer som er datostemplet. Vi snakker om enorme summer som går rett i søpla. Disse kostnadene må også inn i kompensasjonsordningen eller dekkes på en annen måte, forklarer NHO Reiselivs administrerende direktør.

Stortinget må fortsette å redde arbeidsplassene

Hun oppfordrer opposisjonen på Stortinget til å fortsette å levere der regjeringen ikke vil, enten ved en lovendring eller ved å ta kostnadene inn i kompensasjonsordningen.

– Det er viktig at kompensasjonen får tilbakevirkende kraft, slik at bedriftene får dekket de akutte kostnadene de fikk da de ble tvunget til å stenge ned, avslutter Krohn Devold.