Klosterenga park åpnes med folkefest 10. juni

Oslo kommunes største kunstinvestering siden Vigelandsparken står snart ferdig. Den andre helgen i juni blir det folkefest og offisiell åpning av skulpturparken og kunstbekken, Klosterenga park i bydel Gamle Oslo.

Illustrasjon av Andreas Vedum, Landskap+

Våren 2023 åpner Oslo kommune Klosterenga park som blant annet består av en 450 meter lang kunstbekk. Parken skal bli en opplevelsespark med kunst, vann og grønne områder for store og små. Skulpturparken er skapt av den anerkjente kunstneren Bård Breivik som tidligere er kjent for sine skulpturer og utsmykninger i stein og metall.

Kristian Blystad ble kunstnerisk leder etter at Bård Breivik gikk bort, og har ferdigstilt prosjektet i tett samarbeid med arkitekt Jørn Skaare, Johansen Monumenthuggeri og Oslo kommune.

Byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Sturlason

– Oslo får nå en unik park på østkanten hvor vann og kunst møter hverandre. En skulpturpark for alle som bor og besøker byen vår, men først og fremst for nærmiljøet og bydelen, som har måttet tåle flere år med bygging. Vannet spiller en viktig rolle i parken, siden vi åpner Hovinbekken. Å få bekken opp til overflaten er positivt for å skape et godt bymiljø, men det er også et viktig flomforebyggende miljøtiltak som gir rikere dyre- og planteliv. Parken har derfor mange funksjoner, og jeg gleder meg til å se den bli tatt i bruk av store og små, sier Byrådsleder Raymond Johansen.

Spiralen i Klosterenga park, Foto: Lily Vikki / Oslo kommune

Alle er velkommen til åpningshelgen

Klosterenga park er den største kommunale enkeltsatsningen på et kunstprosjekt siden Vigelandsparken, og er en av de mest omfattende offentlige kunstsatsingene i nyere norsk historie.

Skulpturparken ligger på Grønland. Arbeidene har pågått siden 90-tallet med ulike opphold, og ferdigstilles i stor grad denne våren. En mindre del av prosjektet med åpning av bekken ned mot Grønlandsleiret gjenstår.

Den offisielle åpningen av parken vil være lørdag 10.juni, hvor det blir kulturelle innslag og åpningstale av Byrådslederen med flere. Etter den formelle åpningen kl. 13:00 blir det folkefest i parken, arrangert i tett samarbeid med Klosterengas venner.

Kristian Blystad, kunstnerisk leder etter Bård Breivik, jobber med steinfundament til skulpturen Vannkongle. Foto: Ingvild B. Myklebust / Oslo kommune

Klosterengas venner arrangerer folkefest

Nabolagsforeningen Klosterengas venner står for planlegging og gjennomføring av folkefesten som er samme helg. Det blir blant annet debatter, kunstvandring, konserter, danseshow, foodtrucks, ulike aktiviteter for barna og utekino.

Vebjørn Torsetnes, styremedlem av Klosterengas venner og initiativtaker til folkefesten, forteller at det har vært en langsiktig plan å få parken ferdig: – Vi har jobbet lenge for at parken skal bli ferdigstilt. Endelig kan vi feire at den står klar, og det gjør vi ved å arrangere folkefest. Vi håper så mange som mulig kommer innom i løpet av helgen for å feire vårt nye smykke av en park.


Fakta:
Vebjørn Torsetnes

Klosterenga park: Klosterenga park er en bydelspark i Bydel Gamle Oslo. Klosterenga park er Oslos nye skulpturpark hvor vann og kunst møter hverandre. Kunstprosjektet begynte allerede på 1990-tallet og er fullført etter kunstner Bård Breiviks visjon. Parken er den største kommunale enkeltsatsningen på et kunstprosjekt siden Vigelandsparken, og er en av de mest omfattende offentlige kunstsatsingene i nyere norsk historie.

Bård Breivik og Kristian Blystad: Bård Breivik (1948-2016) var en av Norges mest profilerte billedhuggere. Breivik har et rikt og variert kunstnerskap som inkluderer flere offentlige skulpturer og utsmykninger i stein og metall, blant annet prosjektet Citadel på Skøyen i Oslo og Torgalmenningen i Bergen. Kristian Blystad ble kunstnerisk leder etter at Bård Breivik gikk bort, og fortsatte prosjektet i samarbeid med arkitekt Jørn Skaare. Blystad har utformet de resterende steinelementene etter skisser fra Breivik, i tillegg til å lage egne verk.

Hovinbekken: Hovinbekken rant tidligere under parken i en kulvert. Hovinbekken renner gjennom Klosterenga i et system av renner, kar, vanntrapper og basseng. Bekken er i samspill med de ulike skulpturene, hovedmotivet i Klosterenga skulpturpark.

Møte klimaendringer: For å møte klimaendringene med kraftig regn og mye tørke, er det viktig å la bekker og vassdrag være åpne og synlige. Mange av Oslos bekker ligger i rør under bakken, når de kommer opp i dagslys igjen hjelper de til med å ta unna store vannmengder, og bidrar til at dyrelivet og planteliv blomstrer.

Klosterengas venner: Frivillig nabolags- og interesserorganisasjon, med mål om å jobbe for ferdigstillelse av parken. Høy interesse for å bevare den grønne lungen i nabolaget, samt gi kunsten mer oppmerksomhet.

Finansiering: Klosterenga park er finansiert av Oslo kommune, og kunsten inngår i Oslo kommunes kunstsamling. I tillegg har Sparebankstiftelsen gitt 2,75 millioner kroner til delfinansiering av tre nye skulpturer til parken: Grotten, Sluttsluket og Vannkongle.

Arbeid med kunstverket Grotten, høsten 2022. Snart står alle skulpturene med vann og parken ferdig. Foto: Ingvild B. Myklebust / Oslo kommune

Del gjerne!