Knallstart for klimadrosjer i Oslo

Det nye drosjeselskapet Viggo har fått en knallstart i et tøft drosjemarked. Selskapet ble lansert i samarbeid med Polestar og opplever et stort klimaengasjement blant norske drosjekunder. Siden lanseringen, i midten av august, har nærmere 10.000 lastet ned selskapets drosjeapp i Oslo.

– Det er et stort engasjement for klima i Oslo og alle ønsker nå å kjøre i klimavennlige drosjer. Viggo ble lansert i midten av august og hadde i løpet av de to første ukene fire ganger så mange brukere som da vi startet i København. Dette viser at det er plass for en tydelig klimaaktør innenfor drosjenæringen, sier Joar Tennfjord, administrerende direktør Viggo Norge

Viggo ble lansert i København i 2019 og kom til Oslo 12. august. Det danske selskapet opplever klimaengasjementet nå er større i Oslo enn København.

– Vi ser at klimaspørsmålet nå er det viktigste temaet i Oslo under valget. Det får også betydning når forbrukere skal velge transport. Folk i Oslo vil reise klimavennlig og elektrisk. Det har vært en positiv overraskelse å oppleve at engasjementet for klima nå er  større blant kundene i Oslo enn København, sier Tennfjord i Viggo Norge.

Klima avgjørende i et tøft drosjemarked

Drosjemarkedet i Oslo er preget av sterk konkurranse og antall aktører har økt betydelig det siste året. Viggo tror at klimavennlig transport kan gi hele drosjemarkedet et løft.

– Bare en 1 av 5 personbiler i Oslo er elektriske og i landet ellers er tallene enda lavere. Når klimautslippene skal ned, er det et stort marked for klimavennlige drosjer. Gjennom å være et klimavennlige alternativ kan vi gjøre drosjemarkedet større og mer lønnsomt, sier Tennfjord.

Unikt klimasamarbeid med Polestar

Viggo har et unikt samarbeid elbilmerket Polestar i Oslo. Innen 2024 skal alle drosjer i være klimanøytrale og Oslo kan bli en av de første hovedstedene i verden hvor hele drosjenæringen er elektrisk.

– Når Viggo og Polestar for første gang skulle samarbeidet om utslippsfrie drosjer, var Oslo det naturlige valget. Samarbeidet gjør at vi står ut blant kunder og blir ettertraktet hos nye partnere. Etter to uker i Oslo, er vi optimistiske på å kunne ha 100 eldrosjer på veien før neste sommer, sier Joar Tennfjord i Viggo Norge.