North Cape (Nordkapp) aerial photography,

Kommunal koronastøtte til næringslivet i Nordkapp

Mer enn 5,9 millioner fra Nordkapp kommune til næringslivet under pandemien – 78,6% til bedrifter innen reiseliv.

Nordkapp kommune har siden pandemien brøt ut tildelt kr. 5 988 515,- til det lokale næringsliv gjennom næringsfond og ekstraordinære Covid-19-midler. Mer enn 4,7 millioner kr er gått til bedrifter med hele eller deler av sin omsetning knyttet til reiselivet. Dette utgjør 78,6% av totalen.

De ekstraordinære Covid-19-midlene som kommunen fikk fra regjering og storting til rask fordeling til lokalt næringsliv, kr 1 429 565,- er nå fordelt på 28 bedrifter i forhold til bedriftenes omsetningstap med noen justeringer i forhold til tidligere mottatt støtte og noen spesielle forhold for enkelte bedrifter. Bedrifter med hele eller deler av sin omsetning knyttet til reiseliv har fått kr 1 378 000,- eller 96,4% av disse midlene. Bedrifter innen opplevelser, transport og suvenirhandel er tildelt ca. kr 761 000 mens overnatting, kultur / kreative næringer og serveringsbedrifter er tildelt ca. kr 617 000.

I løpet av 2020 har kommunen delt ut totalt kr 4 558 950,- fra næringsfondet. Herav kr 2 350 000,- mottatt fra staten øremerket kommunale næringsfond. Også her er reiselivsrelaterte bedrifter godt ut med 73% av totalen eller kr 3 328 000,-. Selv om reiselivet veier tungt i pandemien har det likevel kunnet tildeles kr 1 230 950,- fra næringsfondet til andre bransjer hvilket er over 50% mer enn summen av alle tilsagn fra næringsfondet i 2019.