Kortsiktige og langsiktige utfordringer med smeltende fjellturisme

Fjellturismens fremtid er usikker i et stadig varmere Himalaya. På tross av lavere fjell ser vi også lignende tilstander på denne delen av kloden. I 2023 var det den andre vinteren på rad hvor alpene opplevde ustabile snøforhold. Uforutsigbare og ustabile arbeidsbetingelser er dramatisk for de samfunn som er bygd opp rundt turismen. Arbeidsplasser knyttet til fjellturismen kan rett og slett smelte vekk. Har vi allerede sett de første tegnene i Europa? Her langt nord har vinteren vist seg langt mer standhaftig. Hva kan konsekvensene av klimaendringer bli for distriktsnæringen reiseliv på kort og lang sikt?

Det naturbaserte reiselivet tror på økt besøk

Som reiselivsgründer og guide har jeg solgt, laget og ledet naturopplevelser i hele Norge. Dette i sterk konkurranse med destinasjoner i Europa og andre steder. Nå forteller tidligere bransjekolleger om en vintersesong med mer jobb enn de klarer å ta unna. Er dette de første tegnene på at det er mer enn markedsføring som drar turistene hit? I et vekstscenario ser situasjonen rett og slett lovende ut. Flere tror at usikkerheten i utenlandsk vinterturisme vil lede til en økning av snøjagende mennesker til landet. Bildet som tegnes er et tveegget sverd av kortsiktige økonomiske muligheter, men også ukontrollerbar vekst. Hva kan dette ha å si for allerede sterkt pressede reiselivskommuner?

Kortsiktige utfordringer for reiselivskommunene

Reiselivsutviklingen har for lenge vært preget av vekstidealisme, manglende konsekvensanalyser og planlegging. Nå kan nye ukontrollerbare strømmer av besøkende vinterstid sette enda større press på sykehus, politi og frivillige redningskorps. En tematikk skredutsatte områder dessverre er blitt alt for kjent med. Økt besøk betyr også andre typer utfordringer for sprengte budsjetter. I mange reiselivskommuner er dårlig infrastruktur sommerstid kjent utfordring. Vinterens feltarbeid i doktorgraden har lært meg at parkeringsbehovet begynner å stramme seg til på den kalde tida også. Det var stor spenning knytt til arbeidet med NOU 2023: 10. Tematikken som blir fremstilt i utredningen har vært kjent lenge, men den politiske viljen til å gjøre noe med det langt mindre. Nå trenger landets reiselivskommuner å komme i gang med arbeidet. For vinterturismen bærer med seg flere dilemma som trenger oppmerksomhet i dag.

Reisemålsledernes komplekse fremtid

Fremtidens ledere av reisemål står i en rekke ulike dilemmaer. Et langsiktig, men konkret spørsmål er hvor stor enkelte reisemål bør bygge opp snøbasert turismeaktiviteter når alt tyder på at fremtiden blir varmere. Beregninger viser at flere populære skiområder vil få en fremtid med ustabil snø og arbeidsbetingelser. I et varmere klima blir altså arbeidsbetingelsene til mange viktige produkter gradvis skjørere. Når blir det så dårlig at bedriftene begynner å dra andre steder? Det er selvfølgelig umulig å svare på, men min erfaring er at kommersielle aktører er svært lite interessert i usikkerhet. Neste års snøforhold kan en kun synse om, og i dag snødde det i Tromsø. Men sur vind i dag bør ikke hindre oss fra å diskutere fremtidens utfordringer for «fremtidsnæringen som skal bidra til å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet» (Hurdalsplattformen).


Av Mats Hoel, Doktorgradsstipendiat og tidligere reiselivsgründer

Del gjerne!