Kulturbransjen ber regjeringen innføre koronasertifikat for å lette tiltaksbyrden

Creo, Virke, Spekter, NTO, NKA og Norske kulturhus har i dag sendt følgende brev til regjeringen.

Den samlede tiltaksbyrden, slik den har rammet kulturlivet fra midten av desember, kan ikke fortsette. Vi etterlyser bedre dokumentasjon av effekten og forholdsmessigheten av smittevernrestriksjonene i henhold til smittevernloven.

Konsekvensene av det som i realiteten er en ny nedstenging av kulturlivet er bekymringsfulle, og kan ikke lenger vurderes ut fra smittevern alene. Like lite som restriksjonene som rammer kulturlivet kan rettes opp ved økonomisk kompensasjon alene. Det er i det levende møtet med publikum kulturlivets mening og betydning ligger.

Vi ber derfor om at regjeringen så fort som mulig:

  • Innfører midlertidig bruk av koronasertifikat
  • Innfører skalerbare antallsbegrensninger for arrangementer dersom det fortsatt vurderes som nødvendig med antallsbegrensninger.

Det er avgjørende for et fortsatt levende og mangfoldig kulturliv at det innføres en nasjonal ordning for bruk av koronasertifikat, hvor koronasertifikat benyttes som et reelt verktøy for å lette på andre smitteverntiltak, herunder uforholdsmessige publikumsbegrensninger.

Les hele brevet her

Del gjerne!