Kvartalsresultatet til Havila Kystruten

Havila Kystruten har i dag publisert sin kvartalsrapport for tredje kvartal 2022.

Resultatene viser at rederiet hadde et resultat på minus 109 millioner kroner før skatt. Inntektene i perioden var på 134 millioner kroner, hvor 34 millioner av disse var kontraktsinntekter, og et driftsresultat før avskrivninger på minus 15 millioner kroner.

– Vi har lagt bak oss vårt første kvartal med to skip i full drift langs norskekysten. Perioden har vært preget av kanselleringer fra flere turoperatører som følge av forsinket levering av Havila Castor og at Havila Capella var sanksjonert og ute av operasjon i nesten 3 måneder. Vi kan heller ikke undervurdere den generelle usikkerheten i verdenssamfunnet, sier administrerende direktør Bent Martini.

– Samtidig får vi veldig gode tilbakemeldinger fra de som reiser med oss både når det gjelder produktet vårt og konseptet vårt om bord, som gjør at vi har stor tiltro til at vi skal lykkes med dette prosjektet. Så langt har vi gode bestillingstall for 2023, som utgjør omtrent halvparten av forventede bestillinger for neste år, og vi ser frem til en mer stabil periode når vi har alle fire skip i full drift.

Havila Kystrutens skip er de mest miljøvennlige som opererer den snart 130 år gamle kystruten mellom Bergen og Kirkenes, og skipene bruker en hybridløsning mellom flytende naturgass (LNG) og verdens største batteripakke på et passasjerskip for fremdrift.

– Prisen på LNG har vært mye høyere enn forventet og beregnet da avtalen med Samferdselsdepartementet ble signert. Det påvirker tallene våre. Samtidig er vi en oppbyggingsfase hvor vi har lønns- og driftskostnader knyttet til opplæring og trening av mannskapet vårt før alle skip er i drift, sier Martini.

– Nå ser vi frem til å få hjem Havila Polaris før nyttår, og Havila Pollux i løpet av første kvartal i 2023. Da er vi sikre på at vi vil lykkes med satsningen vår og etter hvert levere positive tall, avslutter han.


Foto: Marius Beck Dahle/Werksted / Havila Kystruten

Del gjerne!