Landskapsarkitekturprisen 2023 går til Voss aktivitetspark

Voss aktivitetspark vinner den prestisjetunge Landskapsarkitekturprisen 2023, som deles ut av Norske landskapsarkitekters forening (NLA). Av totalt fem finalister, får også «Gata Grønland – midlertidig bygate» juryens «Hedrende omtale».

– I år har vi hatt 29 nominerte kandidater. Dette viser at det er stor interesse for prisen. Konkurransen er hard, noe som gjør prisen attraktiv både for de prosjekterende, men ikke minst for byggherrene, sier juryleder for Landskapsarkitekturprisen 2023, Astrid D. Skalleberg.

Østengen & Bergo er ansvarlig kontor for Voss aktivitetspark. Plakett for prisen gis også til byggherre/oppdragsgiver som er Voss Herad.

Voss Aktivitetspark har et enkelt formspråk som spiller på lag med omkringliggende landskapet.
Voss Aktivitetspark har et enkelt formspråk som spiller på lag med omkringliggende landskapet. Østengen & Bergo AS

– Å innlemme en skate- og oppholdspark med høy opparbeidelsesgrad og sømløs overgang fra det travle tettstedet Voss, til Vangsvatnet med de vakre fjellene rundt uten å lage visuell støy, er vanskelig, men i dette tilfellet er det strålende gjennomført, skriver juryen i sin begrunnelse.

«Gata Grønland – midlertidig bygate» får hedrende omtale fra juryen. Prosjektet hedres på grunn av sin gode form og gjennomføring, men spesielt fordi det gir et innblikk i hva byrommene våre blir når det planlegges for byliv og ikke trafikkflyt. Å transformere en bilgate til et byrom for mennesker er en stor forandring som blir høyt verdsatt av brukerne. Variert vegetasjon brukt med bevissthet i flere sjikt gir større opplevelseskvaliteter og peker framover mot hva byene våre kan bli.

– Vi er strålende fornøyde med at det er mange gode prosjekter som spilles inn til den høythengende prisen. De beriker våre byer og steder. Vi håper disse prosjektene er til inspirasjon for oppdragsgivere og arkitektkontorer i vårt langstrakte land, sier Pål Dixon Sandberg, president i Norske landskapsarkitekters forening (NLA).

Øvrige finalister til prisen var Lynghaugparken i Bergen kommune, og to prosjekter i Oslo: Rudolf Nilsens plass i Bydel Gamle Oslo og Voldsløkka skole i Bydel Sagene.

Prisutdelingen fant sted i Arkitektenes hus under Landskapsarkitekturdagen 2023, hvor det også var paneldebatt om «Energilandskap og kampen om arealene».

Voss aktivitetspark spiller på lag med naturen omkring

Fra juryens begrunnelse:

«Vangsvatnet og Voss ligger i et vakkert landskapsrom omkranset av fjell. Prosjektet har klart å innlemme en aktivitetsarena, en park og et oppholdsareal i et vakkert landskapsbilde uten å forstyrre, men heller ved å forsterke naturkvalitetene. Formgivningen, fargepaletten og materialbruken spiller på lag med det naturlige vakre bildet.

Å innlemme en skate- og oppholds park med høy opparbeidelsesgrad med sømløs overgang fra det travle tettstedet Voss, til Vangsvatnet med de vakre fjellene rundt uten å lage visuell støy er vanskelig, men i dette tilfellet strålende gjennomført.

Høydeforskjellene ned mot vannet er utnyttet til solfylte gressamfier ved bygging av murer i lokal naturstein. Området ble oppfylt av gode drenerende masser der regnvannet kan for drøyes før det går ut i Vangsvatnet. Flomproblematikken er bevisstgjort for publikum i form av flomsøyler som viser tidligere flomtopper, og infoskilt.

Skateparken er lagt i terrenget, ikke oppå, har stor utbredelse, favner Vangsvatnet med sine myke former og skaper soner for sitteplasser og hengeplasser for de som ikke ønsker å skate, men som ønsker opplevelser uten å delta.

  • Prosjektet har et enkelt formspråk som spiller på lag med omkringliggende landskapet. Fjellene i det fjerne, vannet som landskapsgulvet og strandsonen som det myke og nære i overgangen til aktivitetsparken.
  • Prosjektet har et begrenset materialvalg som er dempet i form og farge og gjenspeiler fargepaletten i omkringliggende landskap.
  • Prosjektet har økt tilgjengeligheten og dermed muligheten til møteplasser og et økt aktivitetsnivå for alle brukergrupper, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Området glir sømløst over i nærliggende arealer.

Voss har fått en ny aktivitetsflate, en sentral møtearena i vakre omgivelser, for brukergrupper i alle aldre, alle aktivitetsnivåer og for alle funksjonsnivåer.

Juryen lot seg overbevise gjennom planer, bilder og befaring, av byggherres intensjon for prosjektet og prosjekterende evne til å gjennomføre dette som bestilt.»


Juryen 2021-2023 har bestått av følgende landskapsarkitekter og medlemmer i NLA:
Juryleder Astrid D. Skalleberg, Maxwell Gitenstein, Tine Eileen Gunnes, Marte Maardalen, Jan Løvdal, Mari Hagen, Bendik Vindegg Torp, Erik Myhr Munkebye.

Landskapsarkitekturprisen er en hederspris for landskapsarkitektur som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget. Hensikten vil være å gi tyngde til faget, gi ekstra oppmerksomhet og heder til gode prosjekter og fungere som en drivkraft til å utvikle faget videre.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes. Forslagsretten er prinsipielt åpen, men juryen kan innhente begrunnede forslag. Det kan gis hedrende omtale av de nominerte kandidatene.

Del gjerne!