Langt bak 2019-nivå – tross fin vekst

Tall fra Benchmarking Alliance som Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert for Reiselivskunnskap, viser at hotellstorbyene i 2021 hadde et godt stykke opp til gamle høyder.

La det dog først være nevnt; i 2021 ble det jevnt over oppnådd langt høyere RevPAR enn i 2020. Men kun to byer; Haugesund og Kristiansund, hadde høyere RevPAR i 2021 enn i siste normal-år; 2019, mens Kristiansand var nær ved å klare det samme. Alle de andre har fra forholdsvis liten avstand til meget store sprang opp til 2019. 

Alle tall er i nominelle verdier, og dermed er bildet for 2021 reelt enda svakere.

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting.
(*) RevPAR (Revenue per available room).
(**) Trondheim er inklusiv flyplasshoteller (Stjørdal).
(***) Stavanger er inklusiv Sola og Sandnes

Lengst bak normalnivå var det Oslo med Fornebu som havnet, og her var RevPAR i 2021 hele 55 % lavere enn i 2019. Også Tromsø (-43,2 %) har mistet mye fra 2019 til ifjor, mens hele 4 andre byer har fall på rundt 30 %.

De fleste storbyene hadde svært gode månedstall utover høsten ifjor, og de akkumulerte 2021-verdiene steg. Men med økt smitte og nye strenge tiltak fra myndighetene i starten av desember, stoppet utviklingen. Rombelegget, og dermed RevPAR, gikk kraftig ned. 

RevPAR er et sentralt begrep når man ser på hotelldrift. I den norske hotellbransjen oversettes begrepet til losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom. 

Det fremkommer f.eks. ved å multiplisere rombelegg med «rompris». En «rompris» på NOK 1 000 og et belegg på 60 % gir en RevPAR på NOK 600 (= 1 000 x 0,6). 

Det er et mye brukt måltall som gir en viss indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift, men nytten begrenses i og med at kostnadskomponenter og andre inntekter ikke tas med.

Om tallene

Data kommer fra Benchmarking Alliance (BA), og er bearbeidet og analysert av Wiederstrøm Hotel Consulting for Reiselivskunnskap. Det er varierende «dekning» i storbyene, men typisk er 85-95 % av romkapasiteten representert i tallene. Det er norske hoteller med til sammen 61 000 gjesterom som rapporterer inn tall til BA. Også hoteller fra en rekke nordiske og baltiske byer rapporterer inn tall til selskapet

Om Wiederstrøm Hotel Consulting

Wiederstrøm Hotel Consulting (www.wiederstrom.com) er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen hotell. Hovedområdene er hotelleiendom, hotelldrift, benchmarking og analyse. I tillegg leverer Peter Wiederstrøm fast artikler til magasinet «Reiseliv1» (tidligere HRR- Hotell, Restaurant & Reiseliv) og yter PR- og mediebistand til kunder.

HOTELINTEL Consulting (www.hotelintel.no) er samarbeidspartner til Wiederstrøm Hotel Consulting.

Del gjerne!