Lif by NX har meldt oppbud

Reiselivsselskapet Lif by NX ble etablert i 2019 og har vært en leverandør av webtjenester og digital markedsføring. Disse to årene har for Lif by NX, som alle andre innen reiselivet, vært svært krevende. Til tross for god mottagelse i markedet har dessverre selskapet ikke overlevd pandemien, og har derfor måtte melde oppbud.

Selskapet har i det lengste jobbet for å finne en løsning for å overleve pandemien, men blant annet fravær av provisjonsinntekter de siste to årene har gjort at det dessverre ikke var det en annen løsning enn å melde oppbud. Selskapet er i god dialog med bostyrer, og løsninger for kundeforhold og de fleste av selskapets 5 ansatte er allerede på plass. 

Selskapets eiere har hele veien hatt stekt tro på de fantastiske ansatte i Lif by NX og deres kompetanse, og mente i det lengste at selskapet hadde livets rett. Dessverre ble etterslepet av pandemien for krevende, men selskapet mener nå den beste løsningen gitt den vanskelige situasjonen for ansatte, kunder og kreditorer er på plass. Selskapet ønsker sine ansatte, kunder og samarbeidspartnere alt vel fremover og håper inderlig at reiselivet i Norge nå er ferdig med den mest krevende perioden.

Gruppens øvrige tjenester og teknologi for reiselivet er ikke berørt av oppbudet.

Advokat Ingvar Nordmo Olsen er oppnevnt som bostyrer.  

Del gjerne!