Vil gjenreise reiselivet

Líf er en ny tjeneste rettet mot reiselivet. Tanken bak konseptet er å gjøre det enkelt, effektivt og smidig for reiselivsaktører: Líf tilbyr å ta seg av alt som ikke representerer kjernevirksomheten, slik at aktørene selv kan fokusere på opplevelsene de tilbyr. Líf er resultatet av en sammenslåing mellom initiativtaker Norwegian Experience, Adlevo, Adlevo Accounting og Discover Tromsø.

Av og for reiselivet

Líf er utviklet av og for reiselivet. Det er Norwegian Experience som står bak satsningen.

“Gjennom drift av egne selskaper som Preikestolen basecamp, Ryfylke basecamp, aktivitetsselskapet Outdoor life Norway, har vi kjent på hvor skoen trykker og hvor komplekst det kan være å være tilstede på alle arenaer som en reiselivsaktør”, sier Ola Thuen Neergaard, CEO i Norwegian Experience.

Líf tilbyr et bredt spekter av tjenester innen webutvikling, markedsføring, booking, softwaresystemer og regnskap. Ved å la aktørene selv plukke blant de ulike støttetjenester kan de konsentrere seg om kjerneleveransen, som er opplevelsene de tilbyr.

Fordelene med å takke ja til Líf er mange. Tid og energi frigjøres, relevante og gjennomtestede verktøy blir tilgjengelige og mulighetene for sømløst samarbeid blir større enn noen gang. Konsekvensene av dette er at lokalkunnskap ivaretas, samt at det frigjøres rom for entusiasme og lidenskap.

Gründere og reiselivsaktører har gjerne få administrative og markedsrelaterte ressurser. Nøkkelpersoner risikerer derfor å bruke verdifull tid på oppgaver og leveranser som er demotiverende og lite verdiskapende.

«Líf er løsningen på disse problemene. Vi fristiller aktørene til å kunne fokusere på relasjonene til sine gjester og utviklingen av sine egne opplevelseskonsepter», utdyper Ola Thuen Neergaard.

«Reiselivet i Norge trenger en fornyelse med fokus på sømløse opplevelser. Vi tror på et lokalt eierskap og ønsker å bidra til å løfte destinasjonen Norge», sier Ola Thuen Neergaard

Lif betyr Liv

Wiggo Yttergård, daglig leder i Líf

Líf er i norrøn mytologi kvinnen som overlever Ragnarok, og lever videre inn i en tid hvor verden starter på nytt. På samme måte ønsker vi å kjempe for at reiselivsbedrifter skal overleve den vanskelige perioden vi nå står i.

– Det er kanskje ikke ragnarok i reiselivet ennå, men pandemien er svært krevende for mange. Reiselivet står på terskelen til en ny tid, og vi i Líf kan bidra til at flere aktører både overlever og samtidig kommer styrket ut på andre siden, sier daglig leder i Líf, Wiggo Yttergård.

Selskapet har kontorer i Tromsø og Stavanger med 20 ansatte som har bred erfaring innen alle fasetter av reiselivet. Vi ønsker å ta risiko sammen med aktørene. Ved bruk av teknologi og digitale løsninger er vi med på å gjenreise reiselivet, sier Wiggo Yttergård.

Se mer om Líf by Norwegian Experience her: lifbynx.no

Bildet øverst: Ola Thuen Neergaard, CEO Norwegian Experience