Lusekrise for sjøørreten!

En ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser at det står dramatisk dårlig til for sjøørreten langs kysten. Lakselus fra oppdrettsnæringen er hovedsynderen. Norges Jeger- og Fiskerforbund reagerer sterkt på denne utviklingen, og stiller spørsmålet: – Hvor lenge skal oppdrettsnæringen få holde på med å skade norsk natur?

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) ga denne uka ut en temarapport som viser resultatene av kartlegging av hele 1251 sjøørretvassdrag, fra grensa mot Sverige og helt til grensa mot Russland. Tilstanden for mange av bestandene er dårlig eller svært dårlig, og lakselusa er den største synderen.

Kort oppsummert er det slik at:

  • Nesten 40 % av sjøørretbestandene ble klassifisert til å være i dårlig eller svært dårlig tilstand eller har gått tapt.
  • 47 % av den samlede negative påvirkning på sjøørreten i alle klassifiserte vassdrag kom fra lakselus.
  • Situasjonen er verst på strekningen fra Jæren i sør til Troms i nord, og det er relatert til at dette er områder med mye lakseoppdrett i åpne merder.

Hvor lenge skal de få holde på?

– Tap av natur er en av vår tids største utfordringer. Det er nå mer enn god nok dokumentasjon på at oppdrettsindustriens bruk av åpne merder som lekker lus i enorme mengder ut i naturen, ikke er miljømessig bærekraftig. Sjøørret dør i store mengder, og enkelte bestander utryddes av denne bransjen. Situasjonen er fortvilende. Hvor lenge skal de få holde på slik? spør Bjarte Erstad, 2. nestleder i Norges Jeger-og Fiskerforbund.

– Vi etterlyser politisk mot til å ta fatt i denne uholdbare situasjonen. Luseproblematikken har vi kjent til og påpekt siden før årtusenskiftet, men problemet med lakselus bare eskalerer. Den eneste fornuftige veien ut av dette forurensingsmessige uføret er å gå over til lukket oppdrettsteknologi, der man fysisk skiller denne næringsvirksomheten fra naturen utenfor merdene. Vi krever en total omlegging til lukkede anlegg innen 2030, sier Erstad.

Del gjerne!