Maritim næring tar utfordringen

Statsminister Jonas Gahr Støre tok i sommer initiativ til en «Green Shipping Challenge» sammen med USAs spesialutsending for klima, John Kerry.

Formålet med initiativet er å invitere ulike lands myndigheter og maritim industri til å annonsere sine klimamål i forbindelse med COP27-møtet i Egypt. Norske maritime aktører har tatt utfordringen og gått sammen om klare mål og ambisjonerHavila Kystruten er med på bransjeoppropet.

Nå håper og forventer vi at myndighetenes eget løfte til The Green Shipping Challenge, har god samklang med vårt, slik at vi kan nå målene våre sammen. Akkurat som myndigheten er avhengig av en næring som spiller på lag og gjennomfører endringene som skal til, er næringen avhengig av at myndighetene følger opp på sin side.

Dette trenger vi:

  • Et bindende og godt partnerskap mellom oss og myndighetene
  • Risikokapital og grønne fond for å støtte grønne maritime industriløft og teknologiutvikling
  • En infrastruktur for fossilfrie energistasjoner langs kysten

Disse er med i samarbeidet:
Klyngene GCE Blue Maritime og NCE Maritime CleanTech, NHO, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Kystrederiene, Maritimt Forum, Havila Kystruten, Hurtigruten, Kongsberg og DNV.


Vårt felles løfte:

Through cooperation, the maritime cluster and shipping associations will work towards improved energy efficiency and reducing emissions by 50 % by 2030, in line with the Norwegian government’s climate goal. We join forces to find the fastest way to zero emissions The government’s support to green initiatives and development of infrastructure for fossil-free energy will be key in this regard. The Norwegian Maritime cluster will develop, design and build the zero emission vessels of the future. To reach the entire industry we must provide and share zero-emission solutions, products and knowledge within the collaboration and out in the market. The financial partners with maritime patronage use the capital instrument to support green measures and projects through risk capital, advice, requirements and expectations.

To reach the national goals by 2030, 700 low-emission and 400 zero-emission ships are needed in Norway only. To relieve the world’s natural resources, the transition must consist of both a green conversion program as well as a green new building program. We will contribute to development of green shipping corridors trough development of port infrastructure along the coast.

Om Green Shipping Challenge

Green Shipping Challenge er laget for å oppfordre til konkrete handlinger fra land, havner, selskaper og andre aktører i shippings verdikjede for å hjelpe skipsfartssektoren i gang for å møte Parisavtalens mål om å begrense global temperaturøkning til 1,5 grader C.

Iniativet lanseres under COP27, i dag, 7. november. Se mer på Green Shipping Challenge sine nettsider.

– Naturlig å støtte opp om

Innad i Havila Kystruten var det meget kort betenkningstid før man besluttet å støtte oppunder dette bransjeoppropet.

– Dette er helt i tråd med våre visjoner om fremtiden i vår næring generelt, og langs kystruten spesielt. Derfor var det helt naturlig for oss støtte opp om dette, sier administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini.

– Vi har på mange måter allerede satt en ny standard både i verdensarven og langs kystruten, og har bevist at det allerede i dag er mulig å redusere utslippene våre betydelig, samtidig som vi har fremtidsrettede og oppnåelige tanker for veien videre. Vårt mål er å være den første som seiler utslippsfritt langs norskekysten.


Foto: Marius Beck Dahle/Werksted

Del gjerne!