Mener det haster å grunnlovsfeste allemannsretten

DNT ung mener Stortinget må sørge for at allemannsretten grunnlovsfestes.

– Jeg tror vi undervurderer hvor stor trusselen mot den norske friluftstradisjonen kan bli i årene som kommer. For det første får vi stadig mindre natur. Det bygges ned i høyt tempo, og de sammenhengende naturområdene blir færre og færre. For det andre blir allemannsretten stadig oftere utfordret. Vi ser begrensninger på telting, ulovlige stengsler i strandsonen og betaling for inngang, sier Anna Nes, leder i DNT ung.

Hun mener de ulike truslene for det friluftslivet vi kjenner vil føre til færre områder å utøve det enkle friluftslivet i.

– Dette er to sterke utviklingstrekk som til sammen skaper et større press mot allemannsretten enn vi tidligere har sett. Jeg tror at det presset bare kommer til å øke. Derfor haster det å gi allemannsretten det sterke rettsvernet som en grunnlovsfesting vil sørge for. 

DNT ungs landsmøte med klar oppfordring

DNT ung, som er ungdomsorganisasjonen i Den Norske Turistforening, avholdt sitt landsmøte på Haukeliseter fjellstue denne helga. Der ble det vedtatt en resolusjon som ber stortingspolitikerne om å følge opp saken som fikk flertall i forrige Storting.

En grunnlovsendring krever 2/3 flertall i to ulike stortingsperioder. I forrige stortingsperiode stemte et flertall for grunnlovsfesting. DNT ung oppfordrer nå et samlet Storting til å sikre at allemannsretten endelig grunnlovsfestes i denne stortingsperioden.

Lederen i DNT ung spør seg om allemannsretten er en så naturlig del av vår turkultur at vi risikerer at mange tar den for gitt. Hun mener derfor det er viktig å rope høyt om at det vernet vi har i dag ikke er tilstrekkelig for å møte de utfordringene som kommer framover.

– Det at vi alle sammen skal ha lik tilgang til felles natur er en unik verdi ved samfunnet vårt, og en verdi som det er viktig at vi nedfeller i den høyeste rettskilden vi har. Det handler vel så mye om generasjonene som kommer etter oss, sier Nes.

Del gjerne!