Millionstøtte til Reisa Villakssenter

Reisa villakssenter skal bli en motor for kompetanse, formidling og verdiskaping rundt villaksen. Nå går Statskog inn med 1,5 millioner for å støtte senterets etablering og utvikling.

Reisa har om lag 90 kilometer lakseførende strekning. På grunn av lav gytebestand ble vassdraget stengt for laksefiske i fjor. Det åpnes heller ikke for laksefiske i elva i år. Pukkellaks gjør utfordringsbildet framover ekstra krevende.

Statskog bidrar nå med 1,5 millioner kroner knyttet til å etablere og utvikle villakssenteret.

Fra markeringen på Reisa Villakssenter  F.v. Knut Wilhelmsen (styreleder i Villakssenteret), Gunnar Lien (adm.dir i Statskog) og Sandra Borch (Landbruks- og matminister)
Fra markeringen på Reisa Villakssenter F.v. Knut Wilhelmsen (styreleder i Villakssenteret), Gunnar Lien (adm.dir i Statskog) og Sandra Borch (Landbruks- og matminister)

– Får større utviklingskraft

– En satsing på kunnskap, formidling og næringsutvikling rundt villaks i Reisaelva har aldri vært viktigere. Jeg er glad for at bidraget fra Statskog gjør at villakssenteret står stødigere og får større utviklingskraft. Dette senteret er både en viktig og riktig satsing, og jeg håper dette kan bidra til at Reisaelva igjen blir en perle for laksefiske og en motor for verdiskaping i regionen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Innsikt, innsats og stolthet

Det er flere årsaker til at Statskog nå går inn med midler til villakssenteret i  Reisa. Utvikling av kunnskap og formidling rundt villaksen kan gi innsikt og innsats som gjør at elva igjen  kan friskmeldes. Det vil gi utallige laksefiskemuligheter på Statskogs grunn i Reisa.

– Denne elva er også viktig for næring, opplevelser og stolthet i regionen. For oss handler dette først og fremst  om å ta ansvar i en region hvor vi er en stor og viktig grunneier på vegne av fellesskapet, sier regionsjef for Statskog i Troms, Knut Fredheim.

– Kjærkomment bidrag

Representant for Reisa villakssenter, Odd Rudberg, er glad for pengebidraget som nå kommer.

– Med Statskog på laget blir satsingen vår mer robust. Det er en organisasjon med mye kunnskap om fag og forvaltning. Samtidig er det avgjørende for oss å etablere en solid og sunn økonomi, så 1,5 millioner kroner er svært kjærkomment, sier Odd Rudberg.


Del gjerne!