Mimir AS søker reiselivsrådgiver

«Som rådgiver i Mimir er du med og skaper verdier, nye arbeidsplasser, levende lokalsamfunn og et bærekraftig reiseliv. Og når livene våre åpner seg etter at alt ble satt på pause, blir du med på en ny start. En ny start for reiselivet, for deg selv og for Mimirs kontor i nord.» – mimir.no

Se full stillingsutlysning her:
https://mimir.no/Radgiverereiseliv/stillingledig