Møt Alexander, Book Hardanger sin nye sjef

Alexander Hillerich, Foto: Kari Hernes

Head of Product Management hjå Norway’s best, Alexander Hillerich vert sjef for det nye bookingselskapet i Hardanger. Hillerich tiltrer i stillinga som direktør for Book Hardanger 1. april 2023.

Alexander har leiarerfaring frå reiselivsbransjen, og jobbar i dag i Norway’s best med utvikling og kommersialisering av reiselivsprodukt. Han har også erfaring med digitalt sal og distribusjon mot nasjonale og globale turistmarknader.  

– At lokale næringsaktørar, kommunar og den nasjonale reiselivsaktøren  Fjord Tours no satsar saman om å auka verdiskapinga i reiselivsrelaterte verksemder i Hardanger, er svært spennande.  At ein vil satsa på kommersielt sal på digitale plattformer og forbetra transport- og mobilitetsløysingar som kan gjera det enklare å oppleva Hardanger, er veldig framtidsretta, kommenterer Hillerich.

– Alexander Hillerich har ein svært relevant kompetanse og erfaring frå reiselivsnæringa. Han er internasjonalt orientert og evnar å sjå Hardanger frå utsida. Samtidig kjenner han regionen gjennom arbeidet med å kommersialisere siderbåten saman med The Fjords attende i 2020.   Han er rett person for å auka etterspurnaden frå norske og internasjonale turistar, og i tett samspel med lokale krefter, bidra til å etablera Hardanger som eit berekraftig, heilårs reisemål, seier styreleiar Oddvar Brakestad i Book Hardanger.

Alexander er 42 år, er fødd og oppvaksen i Tyskland, men bur no med  familien sin på Voss, der han mellom anna er engasjert i Voss Fallskjermklubb og i Ekstremsportveko. Han har ein MBA i General Management og offisersutdanning som fallskjermjeger. Han har også jobba som Program Manager i Kongsberg Defence & Aerospace. 

– Eg er fasinert av den vakre naturen til regionen og kulturopplevingane. Det er imponerande korleis reiselivet i regionen har utvikla seg, og eg har verkeleg lyst til å vera med på å utvikla dette vidare.  Eg kjem til å ha heile Hardanger som arbeidsstad, og ha kontorstad i Eidfjord, avsluttar Hillerich.

Fakta om Book Hardanger: 

Lokale reiselivsaktørar, den nasjonale reiselivsaktøren Fjord Tours Group og dei to lokale kommunane Eidfjord og Ulvik gjekk i fjor saman om å etablera eit nytt selskap, Book Hardanger, som skal auka verdiskapinga i reiselivsrelaterte verksemder gjennom kommersielt sal på digitale plattformar. Selskapet ynskjer også engasjement for produktutvikling og auka transport- og mobilitetsløysingar som kan gjere det enklare å oppleva Hardanger, og auka etterspurnaden frå norske og internasjonale ferie- og fritidsreisande. Book Hardanger skal også samarbeide tett med Visit Hardangerfjord for å styrke Hardanger som reisemål. 

Aksjonerane i Book Hardanger er: Hardanger Saft og Siderfabrikk, Dyranut Fjellstova, Kjærtveit Camping, Hardangertun Hytter og Familiepark, Fossli Hotel, Garen Camping, Conrad Hansen, Trolltunga Active, Trolltunga Hotel, Hardanger Siderprodusentlag, Fjortind Hotels, Norsk Natursenter, i tillegg til Eidfjord kommune, Ulvik herad og Fjord Tours Group.


Bildet øverst: Alexander Hillerich, Foto: Michael Ulriksen

Del gjerne!