Nå kan endelig hytteeiere kildesortere avfall i Trysilfjellet

Nå kan endelig 1000 tonn avfall fra turister og hyttegjester i Trysilfjellet kildesorteres og håndteres på en mer bærekraftig måte.

Mangel på kildesorteringsmuligheter for fritidsboliger har vært et kjent problem i hele Norge. 1. januar 2023 kommer nye EU-regler som stiller krav til kommuner om å sortere ut plast- og matavfall riktig fra fritidsboliger.

Hytteområdet i Fageråsen var det først ut med kildesortering i Trysil. Foto: Jonas Sjögren/Trysil

– I Trysil har kildesortering for fritidsboliger og utleieenheter stått på agendaen siden 2010, forteller Ida Dyreng, daglig leder i Destinasjon Trysil. – Det er ett av våre mest konkrete bærekraftsmål, og noe særlig våre utenlandske gjester forventer er på plass når de ferierer i Trysil. Hytteeiere har også etterspurt dette i større grad de siste årene.

Derfor har det tatt så lang å få på plass

En av årsakene til at innføring av kildesortering blant fritidsboliger har tatt tid i Trysil har vært allerede inngåtte anbudskontrakter og manglende utstyr for tømming.

– 1. mai i år kunne vi endelig inngå en ny kontrakt, som ga oss mulighet til å løse logistikken og skaffe de bilene vi trengte for å kunne gjennomføre full kildesortering. På en sommer har vi, sammen med kommunen og grunneiere, klart å legge til rette for kildesortering til litt under halvparten av alle fritidsboliger i Trysil. Vi har investert for flere millioner kroner blant annet i molok-systemer, som er avfallsbrønner hvor avfallet oppbevares delvis under bakken, forteller Stig Ola Johansen, avdelingsleder renovasjon i SØIR. – Neste sommer jobber vi videre med å få på plass kildesortering for fritidsboliger i resten av kommunen.

Geir M. Stenbrende i SØIR er godt fornøyd med renovasjonsselskapets investeringer i molok-systemer. Foto: Jonas Sjögren/Trysil

Godt samarbeid mellom renovasjonsselskapet SØIR, Trysil kommune, Trysilfjell Utmarkslag og Fageråsen Hytteområde har vært nøkkelen for å få til dette prosjektet så raskt, når det først ble mulig. Driverne av hytteområdene har avsatt grunn og gjennomført grunnarbeid for nye returpunkt i Trysil.

1000 tonn avfall fra gjester i Trysil

I tillegg til å være Norges største skisted, er Trysil den neste største hyttekommunen med 6.900 hytter. I fjellet genereres det 1000 tonn avfall i året, noe som understreker hvor viktig kildesortering er for turistdestinasjonen.

Daglig leder Ida Dyreng. Foto: Jonas


– Ifølge en undersøkelse som vi gjorde blant fritidsboligeiere i Trysil i 2021 sier hele 91 prosent at de er positive til kildesortering på hytta, sier Dyreng. – For å nå FNs bærekraftsmål er vi alle nødt til å bidra. Vi har tilrettelagt for kildesortering. Nå må gjestene og hytteeierne våre gjøre jobben med å sortere husholdningsavfallet sitt, og bruke gjenvinningsstasjonen til annet avfall.


Les mer om Trysils bærekraftsarbeid her

Del gjerne!