Nå kan eventbransjen søke om penger til omstillingsprosjekter

Eventbransjen er fortsatt sterkt berørt av koronapandemien. Nå kan bedrifter tilknyttet eventbransjen søke om omstillingsmidler for å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet.

– Bedrifter i verdikjeden knyttet til gjennomføring av næringsrettede arrangementer kan søke om tilskudd. Jeg håper at dette bidrar til at virksomhetene blir godt rustet til å skalere opp aktiviteten når markedet tar seg opp igjen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen har en ramme på 50 millioner kroner og er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent de fem siste månedene i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

Ordningen gjelder i hele landet, inkludert Svalbard. Det tas forbehold om at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) må godkjenne ordningen.

Mer informasjon om søknadsprosessen finnes på Innovasjon Norges nettsider


Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet