Nå kjøper du SJs togbilletter fra Oslo til Bodø i Entur-appen

Fra og med 1. mars anbefaler togoperatøren SJ Norge Entur til sine reisende. – I Entur-appen kan reisende kjøpe alle togbilletter og en rekke andre kollektivbilletter, så nå blir det enklere for dem, sier administrerende direktør i SJ, Rikke Lind.

Togselskapet SJ Norge ber kundene kjøpe billetter hos Entur i Entur-appen, på Entur.no, i Enturs billettautomater eller hos Enturs kundeservice fra og med 1. mars. 

– Med færre salgskanaler blir det mindre forvirrende for de reisende, derfor ønsker vi å støtte oppom Entur som er en nasjonal reiseplanlegger. Entur viser alle kollektivreiser i hele landet, er konkurransenøytral og tar ikke påslag i prisen. Entur-appen gjør det også enklere å kjøpe gjennomgående reiser som inneholder flere selskap og på tvers av transportmidler, og gir dermed en mer sømløs reise for kunden, påpeker Lind.

Tettere samarbeid med Entur 

Lind mener også det er klok bruk av ressursene at de nå har valgt å samarbeide enda tettere med Entur som er statlig-eid. 

– I stedet for at vi skal sitte på hver vår tue og gjøre tilnærmet samme jobb, og knive om de samme teknologene, mener vi det er samfunnsøkonomisk fornuftig å enes om en god felleskanal for salg av billetter, sier administrerende direktør Rikke Lind.

Entur er også svært glad for et enda tettere samarbeid med SJ. 

– Entur er et statlig eid teknologi- og serviceselskap med en viktig samfunnsoppgave; å få flere til å velge kollektive, bærekraftige reiser. Vi lager blant annet en nasjonal reiseplanlegger slik at det blir enklere for befolkningen å orientere seg om kollektivreiser. I Entur-appen er det mulig å planlegge hele kollektivreisen, og å kjøpe alle togbilletter og en rekke øvrige kollektivbilletter. Vi er veldig glade for at SJ anerkjenner vår løsning og anbefaler sine reisende å bruke den, sier Christel Borge, administrerende direktør i Entur.

Borge mener også dette er god bruk av fellesskapets midler. 

– Entur er delvis finansiert over statsbudsjettet, og delvis med midler fra togselskapene – som også mottar statlige midler, så dette er fornuftig bruk av skattepengene våre, legger Borge til. 


SJ Norge er et datterselskap av det svenske togselskapet SJ AB som kjører følgende strekninger i Norge:

  • Nordlandsbanen (Bodø – Trondheim og Trondheim – Mo i Rana)
  • Dovrebanen (Trondheim – Oslo)
  • Raumabanen (Dombås – Åndalsnes)
  • Rørosbanen (Trondheim – Røros-Hamar)
  • Saltenpendelen (Bodø – Fauske – Rognan)
  • Trønderbanen (Steinkjer – Trondheim – Melhus- Lundamo / Ler)
  • Meråkerbanen (Heimdal / Trondheim – Storlien)

Entur er et statlig-eid selsap som har som formål å gjøre det enklere å velge å reise kollektivt. I Enturs reiseplanlegger, Entur-appen, er det mulig å planlegge alle reiser med kollektivtrafikk, og å kjøpe alle togbilletter, samt brorparten av øvrige kollektivbilletter.  Entur lager også salgs- og billetteringsløsningene/baksystemene togselskapene og flere øvrige kollektivselskap bruker.Entur har kundeservice og hittegods for togselskapene.Entur samler inn, foredler og deler data slik at reisende får bedre informasjon, og kollektivsektoren får bedre beslutningsgrunnlag.

Del gjerne!