Traveler in hotel

Nær 9 av 10 hotellrom belagt i Haugesund i sommer

Tall fra Benchmarking Alliance som Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert for Reiselivskunnskap, vises at hotellene i Haugesund hadde 88,1 % rombelegg i de tre sommermånedene.

Samlede tall for perioden 1. juni – 31. august i år er særdeles hyggelig lesning for hotell-aktørene i Haugesund. Fra 42,4 % rombelegg i tilsvarende periode i fjor spratt det altså opp til over det dobbelte i år.

I årets sommerperiode troner da også verfts- og festivalbyen langt over de andre storbyene på beleggslisten fra Benchmarking Alliance.

I fjor sommer var svært mye av romkapasiteten i Haugesund stengt ned, så selv om rombelegget, som her er basert på all fysisk kapasitet, var lavt (42,4 %), var de hotellene som hadde åpent gjennomgående relativt fulle. I år har man altså valgt å tilby langt flere hotellrom.

Vi har ikke detaljkunnskap om hvilke gjestegrupper som har gjort seg gjeldende i Haugesund i sommer, men vi utgår fra at hotellgjestene er en miks av forretningsgjester (herunder verftsarbeidere), festivaldeltakere, karantenegjester og ordinære turister.

SSBs statistikk viser at utenlandsandelen blant hotellgjester lokalt både i juni og juli var rundt 20 % og at majoriteten av disse var fra Polen.

Tallene til Benchmarking Alliance er basert på all romkapasitet, også den som er «korona-nedstengt». På den annen side, så å si; rom som er belagt til karanteneformål og annet pandemi-relatert inngår også i statistikken.


Om Wiederstrøm Hotel Consulting
Wiederstrøm Hotel Consulting (www.wiederstrom.com) er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen hotell. Hovedområdene er hotelleiendom, hotelldrift, benchmarking og analyse. I tillegg leverer Peter Wiederstrøm fast artikler til magasinet «Reiseliv1» (tidligere HRR- Hotell, Restaurant & Reiseliv) og yter PR- og mediebistand til kunder.
En rekke rapporter og analyser utarbeides, bl.a. den anerkjente «Norsk Hotellnæring» som utgis hvert år i samarbeid med HOTELINTEL Consulting (redaktør) og DNB.
HOTELINTEL Consulting (www.hotelintel.no) er samarbeidspartner med Wiederstrøm Hotel Consulting.

Om tallene
Data kommer fra Benchmarking Alliance (BA), og er bearbeidet og analysert av Wiederstrøm Hotel Consulting for Reiselivskunnskap. Det er varierende «dekning» i storbyene, men typisk er 85-95 % av romkapasiteten representert i tallene. Det er norske hoteller med til sammen 60 500 gjesterom som rapporterer inn tall til BA. Også hoteller fra en rekke nordiske og baltiske byer rapporterer inn tall til selskapet som også tilbyr benchmarking-løsninger for total omsetning, restaurant og kurs/konferanse. Forhåndsbookinger benchmarkes ved BAs On The Books.