Nasjonal turistveg Helgelandskysten – Ny rasteplass ved Sundshopen

I Sømnas frodige landbrukslandskap ved brakkvannsjøen Sundshopen åpner Statens vegvesen torsdag 22. juni en rasteplass med vorr.

Vorren, eller steinpiren, strekker seg 65 meter fra stranden utover i fjæra. Piren er utført i tradisjonshåndverk med lafting og bolverk som er blitt steinsatt. Et nytt moderne servicebygg, romslig parkeringsplass og sti gjennom et tett skogholt ned til rasteplassen ved stranden gjør rasteanlegget komplett.

Sundshopen, Nasjonal turistveg Helgelandskysten. Arkitekt Rever & Drage Arkitekter. Foto Tom Auger, Rever & Drage Arkitekter
Sundshopen, Nasjonal turistveg Helgelandskysten. Arkitekt Rever & Drage Arkitekter. Foto Tom Auger, Rever & Drage Arkitekter

Åpningsseremonien begynner kl. 15, torsdag 22. juni.

Fra programmet:

  • Velkommen ved Per Ritzler, Nasjonale turistveger, Statens vegvesen
  • Arkitekturen ved Tom Auger, Rever & Drage Arkitekter
  • Byggeprosessen ved Christine Høigaard, OK Kristoffersen
  • Nasjonale turistvegers betydning for reiselivet, ved Trine Saltermark, cruisekoordinator Visit Helgeland
  • Åpning ved Hans Gunnar Holand, ordfører i Sømna

Musikkinnslag ved Sømna kommunale kulturskoles barnekor, samt Marianne Stensland og Rolf Ivar Logan

Enkel servering ved Sandvåg Grendehus

Arkitekt: Rever & Drage

Entreprenør: OK Kristoffersen

Byggherre: Statens vegvesen

Fullført: 2023

Rasteplassen Sundshopen er en av seks nye attraksjoner som åpner i 2023. Inneværende år markerer  Nasjonale turistveger dessuten 30 år med kunst og arkitektur i storslått natur langs 18 strekninger. Det var i 1993 Stortinget bad Samferdselsdepartementet om å se nærmere på kombinasjonen veg og reiseliv. Statens vegvesen tok ansvaret. Resultatet er i dag en nasjonal attraksjon med internasjonal appell som medvirker til økt lønnsomhet for lokalt næringsliv.

Jubileumsmarkeringen Rast

Jubileumsmarkeringen Rast viser kombinasjonen kunst, arkitektur og reiseliv langs 18 Nasjonale turistveger gjennom 30 år. Markeringen blir holdt på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med seminar og utstilling i tidsrommet 15.  – 25. juni.

Les mer om 30-årsmarkeringen Rast her

Del gjerne!