Elbilister klager over dårlig skilting langs veien

Er det like enkelt å finne en ladestasjon som en bensinstasjon? Spørreundersøkelsen «Elbilisten 2023» viser at fire av ti mener det slettes ikke er det. – Myndighetene og bransjen bør sørge for bedre skilting, sier Christina Bu i Norsk elbilforening. 

Mange elbilister savner skilter som dette når de skal hurtiglade.
Mange elbilister savner skilter som dette når de skal hurtiglade.

Over 21 prosent av personbilene i Norge er nå utslippsfrie. Drøyt 630.000 elbiler ruller rundt på norske veier og særlig på langtur er det behov for hurtiglading.

Mange reiser i disse dager på sommerferie med elbilen, og flere ønsker seg skilter som hjelper dem til å finne ladestasjoner underveis.

Nasjonal ladestrategi, som kom i desember i fjor, anslås det at i 2030 vil det være behov for 10.000-14.000 hurtigladere på landsbasis.  

Folk klager på at det er vanskelig å finne fram til mange av de rundt 6500 hurtigladerne som finnes i Norge i dag. 

Spørsmålet «Jeg synes det er like enkelt å se/finne ladestasjoner som bensinstasjoner langs veien» ble stilt for første gang i Elbilforeningens årlige undersøkelse, og responsen lot ikke vente på seg. 

Til sammen 41 prosent, svært jevnt fordelt mellom alle aldersgrupper, var enten uenig eller veldig uenig i denne påstanden.  

– Det var også overveldende mange som valgte å skrive om problemer knyttet til lading i fritekstfeltet. Foruten at de ønsker kortbetaling og færre apper å holde styr på, melder mange inn at de opplever altfor dårlig skilting til ladestasjoner, forteller Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. 

Det bør være like enkelt å lade som å fylle bensin- eller diesel

En viktig oppgave for Elbilforeningen er å arbeide for at det blir like enkelt å lade en elbil som å tanke en bensin- eller dieselbil, både når det gjelder antall ladestasjoner, og god skilting langs veiene. 

Christina Bu i Elbilforeningen frykter at problemet bare vil øke i takt med at stadig flere velger elbil. 

– Jeg tenker det er viktig å få på plass et godt regelverk som stiller krav om skilting til ladestasjoner. Det har regjeringen lovet, og nå er vi utålmodige på resultater, avslutter Bu. 

nullDet er viktig å få på plass et godt regelverk som stiller krav om skilting til ladestasjoner. Dette har regjeringen lovet, og vi er utålmodige på resultater, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

–  Hurtigladere finnes på mange flere steder enn bare de tradisjonelle bensinstasjonene. Nettopp derfor bør myndighetene ligge et hestehode foran når det kommer til skilting. Reisende må i god tid opplyses om at her kan de lade bilen – både i bygd og by, ved sjø og fjell. 

Kunnskapsgrunnlag om hurtigladeinfrastruktur for veitransport, levert av Statens vegvesen og Miljødirektoratet i fjor, anslås det at når hele person- og varebilparken er elektrifisert i 2040/2045 vil det være rundt 3,5 millioner av disse kjøretøyene på norske veier.  


Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon som fremmer elektrisk mobilitet til beste for klima og miljø. Vi har 14 lokalforeninger og over 120.000 medlemmer. De er i hovedsak privatpersoner, men inkluderer også noen organisasjons- og bedriftsmedlemmer.

Del gjerne!