Hotelldata – ikke nedgang fra i fjor, så langt 

Samlet for de norske hotellene som rapporterer til Benchmarking Alliance er det både beleggs- og romprisvekst i første halvdel av juli i år målt mot tilsvarende periode i fjor.

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
(*) RevPAR er losjiomsetning eks.MVA per tilgjengelige rom
(**)   Tr. heim er inkl. flyplass  (Stjørd.)       
(***) Stv.  er inkl.  Sola og Sandnes


Losjiomsetning per disponible rom er den norske definisjonen på RevPAR, måltallet som kombinerer rombelegg og «rompris». Selv om veksten er betydelig, totalt sett, har det positive gapet mellom årets og fjorårets RevPAR-nivå krympet dag for dag utover i sommermåneden.

Ni av 13 storbyer har høyere rompris nominelt i første halvdel av juli i år enn i tilsvarende periode i fjor. Seks av de 13 har nedgang i rombelegg. Det er perioden 1.-16. juli de to årene som er sammenlignet.

Høyest rompris* finner vi i Kristiansand (NOK 2 123) med Oslo (1 283) og Bergen (1 280) deretter. Lavest rompris* har Haugesund (NOK 882). Det høyeste rombelegget (kapasitetsutnyttelse rom) har Lillehammer (83 %). Lavest rombelegg har Haugesund (39,3 %)

(*) Rompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom. 

Data kommer fra Benchmarking Alliance (BA), og er bearbeidet og analysert av Wiederstrøm Hotel Consulting for Reiselivskunnskap. Det er varierende «dekning» i storbyene, men typisk er 85-95 % av romkapasiteten representert i tallene. Det er norske hoteller med til sammen 61 000 gjesterom som rapporterer inn tall til BA. Også hoteller fra en rekke nordiske og baltiske byer rapporterer inn tall til selskapet som også tilbyr løsninger for benchmarking av data fra restaurant og konferanse samt 12-måneders forhåndsbooking. 

Wiederstrøm Hotel Consulting (www.wiederstrom.com) er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen hotell. Hovedområdene er hotelleiendom, hotelldrift, benchmarking og analyse. I tillegg leverer Peter Wiederstrøm fast artikler til magasinet «Reiseliv1» (tidligere HRR- Hotell, Restaurant & Reiseliv) og yter PR- og mediebistand til kunder. En rekke rapporter og analyser utarbeides.

Del gjerne!