Nasjonal konferanse om cruiseturisme til Norge

Nasjonal konferanse om cruiseturisme til Norge arrangeres i Stavanger, 15. – 16. november 2022. Konferansen er aktuell for alle aktører i Norge som er involvert i cruiseturisme samt interesseorganisasjoner, offentlige etater, kommuner, fylker og departementer. Arrangør av konferansen er Rogaland fylkeskommune, Vestland fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nasjonal konferanse om cruiseturisme 2022

Hovedmålet med konferansen er å øke kunnskapen omkring noen av de mange utfordringene knyttet til cruiseturisme i Norge. Både næringen og det offentlige har behov for å planlegge og ta best mulig beslutninger om hvordan en skal tilrettelegge og møte utfordringer knyttet til fremtidig cruisetrafikk til Norge. Konferansens format vil veksle mellom presentasjoner, paneldiskusjoner og debatt der konferansedeltakerne deltar.

Konferansen er en lunsj til lunsj dagskonferanse og arrangeres på Radisson Atlantic Hotel i Stavanger. Deltakeravgiften er kr. 1 890 og inkluderer lunsj begge dager.

Benytt lenken nedenfor for påmelding til konferansen. Det arrangeres et sosialt kveldsprogram tirsdag 15. november for konferansedeltakerne.

Foreløpig program og påmelding til konferansen og til sosialt kveldsprogram finner du her:

https://vlfk.pameldingssystem.no/nasjonal-cruisekonferanse#/home

Del gjerne!