Nordland fagskole avd. Opplevelsesbasert reiseliv satser friskt og tilbyr både studium, kurs og jobb!

Nordland fagskole avd. Opplevelsesbasert reiseliv satser friskt fremover og tilbyr både studium innen Reiseliv og opplevelser (60 studiepoeng) fra høsten av, et bredt digitalt kurstilbud frem til september og ansetter ny faglærer. Les mer om tilbudene under.

Kanskje er dette tilbud som er aktuelle for deg eller noen du kjenner? Hjelp oss å framsnakk tilbudene og del informasjon i dine nettverk!  

Deltidsstudium innen ‘Reiseliv og opplevelser’ med oppstart til høsten

Vi har gleden av å informere om vårt deltidsstudium innen ‘Reiseliv og opplevelser’ (60 studiepoeng), som nå har åpent for søkning til oppstart høsten 2022.

Studiet er samlings- og nettbasert, tas på deltid over to år og kvalifiserer til 60 studiepoeng. Studiet er gratis og gir rett på lån og stipend gjennom statens lånekasse. Studiet består av fysiske samlinger på 3 dager per emne (max 6 dager i semesteret) – på studiested Svolvær, Narvik eller Mosjøen, integrerte praksisperioder og selvstudier, mens det meste av læringsarbeidet pågår over nett. Du kan med andre ord følge store deler av studiet via en datamaskin med internettilgang og sitte der du måtte ønske selv. Studiet har en praktisk tilnærming, nær tilknytning til næringsfeltet – med bl.a. bedriftsbesøk og spennende gjesteforelesere – og gir i bunn og grunn en tidsriktig og relevant basiskompetanse for å kunne operere innenfor en opplevelsesbasert tilnærming til reiselivet eller tilstøtende næringer. Studiet passer både for folk som jobber innen reiselivet allerede, kandidater som ønsker å etablere seg innen reiselivet fremover, aktører som ønsker å videreutvikle etablerte- eller utvikle nye opplevelsesprodukter eller starte egen opplevelsesbedrift. Studiet passer også for deg som vil bli mer en kompetent vert eller du som jobber innenfor andre næringer som er interessert i å bli bedre kjent med en opplevelsesbasert tilnærming til produktutvikling.

Studiet består av 6 emner a 10 studiepoeng – som fordeles over to år:

  1. Reiseliv og destinasjonskunnskap – høsten 2022
  2. Vertskapsrollen – våren 2023
  3. Opplevelsesdesign og opplevelsesøkonomi – våren 2023
  4. Entreprenørskap og innovasjon – høsten 2023
  5. Kommunikasjon og formidling – våren 2024
  6. Markedsføring, merkevarebygging og salg – våren 2024

Les mer om studiet her: https://www.fagskoleninordland.no/opplevelsesbasert-reiseliv  

Reiseliv og opplevelser har søknadsfrist via www.samordnaopptak.no 20. april.


Kurstilbud mars-september 2022:

Vi er i full sving med kursvirksomhet for våren og tilbyr et titalls ulike kurs innen bl.a. opplevelsesdesign og opplevelsesøkonomi, formidling, entreprenørskap, lokalmat, kortreiste opplevelser, SOME og digitalisering for reiselivet og vertskapsrollen. Dette gjør vi i samarbeid med Georg Kamfjord (fagspesialisten), Norsk Turistutvikling, Nordland fagskole – Bærekraftige matopplevelser og Kreativ Industri. Kursene er gratis, heldigitale og kvalifiserer til ett studiepoeng dersom man får godkjent et avsluttende arbeidskrav.

Vi har fortsatt en del ledige kursplasser utover våren og til høsten. Oversikt over kursene og påmelding skjer via denne lenka: https://nordlandfagskole.no/utdanninger/opplevelsesbasert-reiseliv/kurstilbud/


Ny stilling som faglærer på Nordland fagskole!

Nordland fagskole rekrutterer i disse dager ny lærer med administrative oppgaver til våre læringstilbud innenfor Opplevelsesbasert reiseliv. Skolens visjon er å serve kunnskap og kompetanse for fremtidens opplevelsesbaserte reiseliv og har base i reiselivsoasen Svolvær og Lofoten.  Med sitt brede og mangfoldige opplevelsestilbud i både natur- og kulturlandskap – gir lokaliseringen et unikt utgangspunkt for å fordype seg i spennende bedriftscaser og opplevelsesprodukter. Stillingen medfører i tillegg til undervisning på nett og våre andre studiesteder i bl.a. Narvik og Mosjøen, som gir en unik mulighet til å bli kjent med en variert studentmasse og spennende opplevelsesleverandører fra hele landet. Vi kan tilby varierte arbeidsdager i et lite, fleksibelt og ambisiøst kollegium – med bl.a. læringsarbeid, kursvirksomhet, strategisk utviklingsarbeid, ulike administrative oppgaver og tett kontakt med reiseliv- og opplevelsesnæringene.

Kan dette være en spennende stilling for deg eller kanskje noen du kjenner som kan være aktuelle? Hjelp oss å spre info om stillingen!

Søknadsfrist er 23. mars og mer informasjon om stillingen finner du her.

Del gjerne!