Reiselivsnæringen må tenke helhetlig på bærekraft

Ny utredning for norsk reiseliv legger rammevilkårene for lokal reisevirksomhet. «Nå må vi bruke de verktøyene vi har, som miljømerker, for en raskere grønn omstilling».

dag la det offentlige utvalget for reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner frem sin utredning. Den legger vekt på hvordan norsk reiseliv skal organisere seg for å bli mer bærekraftig.

– Norsk reiseliv trenger en grønn omstilling for å utvikle bærekraftige destinasjoner, og dermed til å nå klimamålene. Dette er også noe forbrukere ønsker. Stadig flere ønsker å ta miljøvennlige valg og da må vi kunne tilby det, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Reiselivsnæringen i Norge er fragmentert, med mange små bedrifter. Enkle løsninger som passer for mange er nødvendig, sier Lund.

– Nå trenger vi en mer helhetlig tilnærming til arbeidet med bærekraft i norsk reiseliv, og det finnes verktøy som kan tas i bruk allerede i dag. Bruk av miljømerker, som Svanemerket, forenkler omstillingsprosessen, og bidrar samtidig til redusert klimafotavtrykk for hoteller og serveringssteder.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon. Svanemerket er en helhetlig merkeordning som vurderer alle relevante miljøproblemer i livssyklusen. Bare varer og tjenester som oppfyller ambisiøse krav til klima, kjemikalier, naturmangfold og sirkulær økonomi blir sertifisert. Slik gjør vi det enkelt å gjøre mer miljøvennlige valg.

Del gjerne!