Scandic Sortland skal styrke teamfølelsen med Kompetansepluss

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler ut 150 millioner kroner til 783 kurs gjennom ordningen Kompetansepluss.

En av de som mottar midler gjennom årets tildeling i Kompetansepluss, er det nye hotellet Scandic Sortland som ligger på kaikanten midt i Sortland sentrum.  Med panoramautsikt over Sortlandsundet og fjellene i Vesterålen skal de ansatte ved hotellet nå gå i gang med undervisning i lesing, skriving og dataopplæring.  

De ansatte ved det nye hotellet Scandic Sortland gleder seg til å gå i gang med undervisning i lesing, skriving og dataopplæring.
De ansatte ved det nye hotellet Scandic Sortland gleder seg til å gå i gang med undervisning i lesing, skriving og dataopplæring.

– Det betyr veldig mye for oss å kunne investere i de ansatte og stille opp for dem. Mye av voksenopplæringen kan være vanskelig å kombinere med jobb. Det jeg som leder liker mest med Kompetansepluss, er at det er så fleksibelt for de ansatte. Vi er et team som skal lære oss dette sammen, vi skal også komme i mål sammen som et team, og det er veldig motiverende både for meg og for de ansatte, sier hotelldirektør Sven Walczak.  

Det jeg som leder liker mest med Kompetansepluss, er at det er så fleksibelt for de ansatte, sier hotelldirektør ved Scandic Sortland, Sven Walczak.

Han kom selv til Norge fra Tyskland for ni år siden, og har gjennom egen erfaring opplevd hvor viktig det er å lære seg norsk, samt om norsk kultur og tradisjoner. Derfor velger han å satse på opplæring for sine ansatte, som kommer fra mange ulike land. En del av dem har ikke vært så lenge i Norge, andre har jobbet mye og har ikke hatt tid til å få nødvendig opplæring.  

–  Mange ansatte skal ha mye gjestekontakt både i restauranten og i resepsjonen, og da er det også viktig å kunne lese og skrive på norsk. Gjennom å gi de ansatte en sjanse til opplæring, håper vi at flere vil fortsette å jobbe hos oss i en tid da det er vanskelig å rekruttere ansatte i vår bransje. Vi ønsker også å styrke de digitale ferdighetene til de ansatte for å forberede oss på fremtiden, og for at de skal kunne bruke datasystemene i blant annet restaurant og booking, sier Walczak. 

150 millioner kroner til kompetanseheving

I år får 7400 voksne i mer enn 700 virksomheter over hele Norge delta i opplæringen. Kompetansepluss er en viktig ordning for kompetanseheving i arbeidslivet, hensikten er å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlig, regning og digitale ferdigheter, samt opplæring i norsk eller samisk. I årets utdeling av midler er søknader som kombinerer opplæring i digitale ferdigheter med lesing og skriving prioritert.  

−Koronapandemien har vist at skriftlig kommunikasjon på digitale plattformer er svært viktig i alle yrker. Digitale ferdigheter er allerede en essensiell del av arbeidshverdagen, og vil bli enda viktigere i fremtiden. Derfor satser vi sterkt på dette, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Fin mulighet for voksne 

Den teknologiske utviklingen gjør at det blir stadig færre jobber som krever liten eller ingen formell kompetanse. Målgruppen for Kompetansepluss-ordningen er primært voksne arbeidstakere med lav formell utdanning. Ordningen skal bidra til at disse får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet, slik at tilknytningen deres til arbeidslivet styrkes. 

−Vi ser også at denne typen kompetanseheving kan ha positive ringvirkninger fordi det kan gi motivasjon for enda mer kompetanseheving, og til å ta fagbrev på sikt. Dette vil ruste dem til å stå lenger i jobben, eller til å få andre jobber i fremtiden, sier Skule.

Tildelte penger fordelt på fylke Kroner 
Agder   6 480 000 
Innlandet   3 720 000 
Møre og Romsdal   4 320 000 
Nordland    3 540 000 
Oslo 45 465 000 
Rogaland 23 355 000 
Troms og Finnmark   4 060 000 
Trøndelag 19 590 000 
Vestfold og Telemark  14 475 000 
Vestland    1 350 000 
Viken 22 62 0000 

På kompetansenorge.no/tildelinger  kan du sehvem som har fått penger i årets tildeling. 

 Årets tildeling 

  • 343 prosjekter innen Kompetansepluss arbeid, til sammen kr 135 390 000 
  • 9 prosjekter innen Kompetansepluss arbeid, samisk, til sammen kr 3 630 000 
  • 31 prosjekter innen Kompetansepluss frivillighet, til sammen kr 8 910 000 
  • 2 prosjekter innen Kompetansepluss frivillighet, samisk kr 1 000 000 

Fakta 

  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forvalter ordningen. De mottok 718 søknader til Kompetansepluss. Totalt ble det søkt om et beløp på 276 millioner kroner.  
  • Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig og IKT, samt norsk eller samisk. 
  • Siden oppstarten av Kompetansepluss arbeid i 2006 har 100 000 deltatt i opplæring på arbeidsplass.  
  • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass. 
  • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivillige organisasjoner.

Del gjerne!