Neste uker åpner K-U-K

K-U-K (Kjøpmannsgata Ung Kunst) – et kunsthus initiert av Kjell Erik Killi-Olsen – åpner med utstilling kuratert av Rhea Dall og Elmgreen & Dragset.

Den 19.november 2021 vil H.M Dronning Sonja foreta den offisielle åpningen av K-U-K. Det nye kunsthuset er initiert og finansiert av den norske billedkunstneren Kjell Erik Killi-Olsen.

Killi-Olsen har i flere tiår hatt en drøm om å realisere et kunsthus for billedkunst i Trondheim. Basert på hans visjon vil K-U-K ha et variert utstillingsprogram for både etablerte og mindre etablerte kunstnere, hvor det vil være et særlig fokus på yngre kunstnerskap.

K-U-K tilbyr 10 ulike utstillingsrom med stor variasjon i størrelse og utforming.

Kunsthuset knytter på en meget vellykket måte sammen eldre bebyggelse, deler helt tilbake til slutten av 1600-tallet, med et nybygg som samsvarer med gjeldende reguleringsplaner og ønsket formål. Gode grep er gjort for å ta vare på det gamle samtidig som man tilfører noe helt nytt til området og byen. Ikke overraskende ble det under utgravningene av tomtene avdekket interessante funn i grunnen, og arkeologenes arbeid har bidratt til ny kunnskap om middelalderbyen Trondheim. Bygningen er tegnet av Key arkitekter og HUS arkitekter.

«Jeg håper det blir et bygg som er levende, I tillegg må det være inkluderende, provoserende, kjærlig og forbannet. Det må være et senter som viser tenner», sier kunstner Kjell Erik Killi-Olsen.

K-U-K drives som et uavhengig driftsselskap som har et særlig fokus på å løfte frem og gi muligheter for yngre kunstnerskap i dialog med den etablerte kunstscenen. Selskapet ledes av administrerende direktør Elisabeth Høsflot Klæbo og kunstnerisk direktør Cathrine Hovdahl Vik.

K-U-K tilbyr unge kunstnere en plattform for å presentere og eksperimentere med kunst, i dialog med kunsthuset. Institusjonen har etablert en god dialog med Kunstakademiet i Trondheim og andre institusjoner i regionen.

«Vi har mange flotte utstillinger på programmet, men vi har også rom for å kunne være spontane og aktuelle. I tillegg til våre definerte utstillingsarealer, har vi et fleksibelt pop-up-galleri hvor fortrinnsvis kunststudenter skal få mulighet til å prøve ut ulike konsepter», sier kunstnerisk direktør Cathrine Hovdahl Vik.

I lokalene finnes også et stort, velutstyrt verksted med grafikk presse, en kunstbutikk og en restaurant.

«Det er en stor annerkjennelse for hele prosjektet at H.M Dronning Sonja står for selve åpningen av kunsthuset», sier direktør Elisabeth Høsflot Klæbo

Åpningsutstillingen «Det er bare en fase /It’s Just a Phase» 

K-U-K er svært begeistret over å presentere «Det er bare en fase/It’s Just a Phase», utstillingen som er kuratert av Rhea Dall og Elmgreen & Dragset.

Tematisk ser utstillingen på livsfaser og måten de har endret seg på i lys av samfunnsmessig, etisk og teknologisk utvikling i nyere tid. Med særlig fokus på kropp og identitet vil kunstverk fra 29 kunstnere med svært forskjellige bakgrunner og fra hele verden, bringe K-U-K’s utstillingsrom til live, mens institusjonen tar sine første skritt. 

Utvalget kunstnere spenner vidt og det er 100 år mellom den yngste og den eldste, Elizabeth Ravn og Hannah Ryggen. Det er kunstnere med bakgrunn fra 15 ulike nasjoner. Mens samtlige verk knyttes opp mot utstillingen tematisk viser de et stort spenn med tanke på materialer, uttrykk og formspråk, Fra Hannah Ryggens vevde tekstiler og Isa Genzkens ikoniske Nefertiti-skulpturer til samtidsfotografi, videoinstallasjoner, performance og maleri. Flere av verkene er produsert til denne utstillingen og det gis ut en 200-siders bok med kunstnerpresentasjoner og tekster av kuratorene og Cecilie Nørgaard.

Deltagende kunstnere:

 • AGATHA WARA ANNA UDDENBERG 
 • CASSIE AUGUSTA JØRGENSEN CONSTANTIN HARTENSTEIN 
 • EIRIK SÆTHER ELIZABETH RAVN 
 • ELLINOR AURORA AASGAARD ENDRE AALRUST 
 • ERIKA STÖCKEL EVELYN TAOCHENG WANG 
 • GEUMHYUNG JEONG GÖZDE ILKIN 
 • HANNAH RYGGEN HANNE LIPPARD 
 • HEJI SHIN ISA GENZKEN 
 • JULIEN CECCALDI MAHMOUD KHALED 
 • MANUEL KIRSCH MATT MULLICAN 
 • NIKHIL VETTUKATTIL NINA BEIER 
 • OLGA BALEMA SAMRRIDHI KUKREJA / TUDA MUDA
 • SIDSEL MEINECHE HANSEN SIMON FUJIWARA 
 • YNGVE HOLEN YOUNG-JUN TAK 
 • ÖZGÜR KAR 

Fakta om K-U-K:

 • Initiert og finansiert av Kjell Erik Killi-Olsen
 • 1000 kvm utstillingsareal
 • 10 ulike utstillingsrom med stor variasjon av størrelse og utforming
 • På taket finner du en skulpturhage

Fakta om Rhea Dall:

I november 2020 ble Rhea Dall ny direktør for Overgaden, Institutt for samtidskunst i København, en stilling hun tok etter å ha ledet Oslo institusjonen UKS (Unge Kunstneres Samfunn) siden 2017. I 2016 fungerte hun som en av de kunstneriske lederne for Bergen Assembly internasjonale triennale, og i 2013 var hun med på å PRAXES, Center for Contemporary Art, en ideell institusjon for internasjonal kunst og forskning i Berlin. Før dette har Dall jobbet som kurator ved Kunsthal Charlottenborg i København, prosjektkoordinator for den danske og nordiske paviljongen ved Veneziabiennalen, og på flere utgaver av Berlinerbiennalen.

Fakta om Elmgreen & Dragset:

Kunstnerduoen Elmgreen & Dragset (Michael Elmgreen, født 1961 i København og Ingar Dragset født 1969 i Trondheim) har arbeidet sammen siden 1995. I løpet av sitt tjuefem år lange samarbeid har de markert seg internasjonalt med en rekke kunstverk, utstillinger, offentlige skulpturer og installasjoner. Som en forlengelse av sin kunstneriske praksis har Elmgreen & Dragset også realisert flere kuratorprosjekter, hvorav It’s Just a Phase er det siste. Kunsterduoen har stilt ut over hele verden, både på gallerier og institusjoner, inkludert Tate Modern i London, Veneziabiennalen og The New Museum, New York. De bor og arbeider i Berlin.


Se mer om museet på deres nettsted her: www.k-u-k.no

Del gjerne!