Hvordan kan vi utvikle cruisenæringen til en fremtidsnæring for norske fjorder?

På grunnlag av Menon Economics’ rapport «Cruiseturismen må utvikles som en integrert del av reiselivsnæringen på en bærekraftig måte», slipper CLIA, Cruise Norway og European Cruise Service, samlet i koalisjonen «Cruiseplattformen», en oppdatert rapport fra Menon Economics. Menon-rapporten ble gitt tidligere i år som et bidrag fra forskjellige interessenter til Reisemålsutvalget.

Hovedpoenget er å forklare og etablere en strategi for en grønn, bærekraftig utvikling av cruiseturismen som en integrert del av norsk reiselivsnæring. Rapportens hovedfunn viser at næringen har rom for å skape større verdier på land og sammen med myndighetene mulighet til å møte klimamålene satt i Parisavtalen.

«Vi er veldig fornøyde med arbeidet Menon har gjort, og illustrerer hva cruisenæringen kan bidra med til det norske samfunnet. Vi kan gjøre mange ting selv, men vi er også avhengige av styrket samarbeid med myndighetene både lokalt og nasjonalt. Jeg pleier selv å si at cruise er den reiselivsbransjen som har en av de korteste veiene til nullutslipp og som har kortest vei til nullutslipp, men for at dette skal skje må vi og myndighetene kommunisere om praktiske løsninger som er tilgjengelige» sier Marie-Caroline Laurent, generaldirektør ved CLIAs Europeiske hovedkontor. 

Rapporten trekker fram den internasjonale cruisenæringens forpliktelser til å oppnå netto nullutslipp innen 2050 og støtte til EUs strengere reguleringer. Nye alternative drivstoffblandinger, batterier og landstrøm vil sammen sikra at næringen kan oppnå netto null – forutsatt at det tilrettelegges med god infrastruktur og konstruktive tilpasninger.

«CLIAs medlemmer investerer allerede i de første nullutslippsskipene, som bør seile innen de neste ti årene. Allerede nå kan fartøy som slippes ut i dag oppnå betydelige reduksjoner av sine utslipp. Vi håper at norske myndigheter anerkjenner dette og møter oss med realistiske forventninger i mellomtiden. 98% av alle cruiseskip blir bygget i Europa, flere blir bygget i Norge. Men de bygges ikke over natten; likevel kan mye gjøres, med tanke på tilgjengelig topp moderne teknologi, mens vi venter på fremtidens cruiseskip,» kommenterer Laurent.

CLIA, Cruise Norway og European Cruise Service vil være til stede under årets Arendalsuke for å presentere Cruiseplattformen og debattere fremtiden for bærekraftig cruise i Norge. Deltakerne ser frem til debatten og håper å fremheve og foreslå gode løsninger, spesielt med tanke på de lokalsamfunnene som mer eller mindre lever av cruiseturisme og som blir påvirket av nye reguleringer i verdensarvsfjordene.

«Regjeringens forslag til nullutslipp i verdensarvsfjordene kommer til å bety nær full stopp i cruiseturisme i disse fjordene, slik det ser ut nå. Vi har alle samme mål om nullutslipp men vi håper myndighetene vil tilpasse forslaget til nullutslippsreguleringer, som nå er ute på høring, til dagens best mulige reduksjonsteknologier, slik at vi kan fortsette å utvikle rene nullutslippsløsninger mens vi fortsatt kan seile i området.» sier Laurent.


Cruise Lines International Association (CLIA) ble etablert i 1975 er den største internasjonale bransjeforening for cruiseindustrien og representerer en enhetlig stemme og en ledende autoritet på global cruisevirksomhet. CLIA representerer over 50 cruiserederier – fra hav til spesialcruiseskip, CLIA representerer mer enn 95 % av den globale cruisekapasiteten og, 350+ Executive Partners – sentrale leverandører og samarbeidspartnere til vårt produkt, inkludert havner og destinasjoner, verfts og leverandørindustri, salg og markedsføring og rene forretningstjenester. 

Del gjerne!