Nordland fagskoles Bærekraftige matopplevelser nominert til Matprisen 2022!

Fagskoleutdanningen «Bærekraftige matopplevelser» ved Nordland fagskole, er nominert til Matprisen 2022 i kategorien «Årets formidler».

Matprisen har siden 2014 hedret bønder, kokker og andre aktører som bryr seg om bærekraftige måltider, og samler hele næringskjeden i matbransjen. Totalt er 21 personer og virksomheter nominert i sju ulike priskategorier: Matprisen, Årets kjøkken, Årets storkjøkken, Årets produsent, Debioprisen, Årets formidler og Årets salgskanal.

– Blant årets nominerte finner vi en bredde av dem som tar bærekraftige valg, enten de produserer, foredler, omsetter, serverer eller formidler. Matprisens jury vil løfte fram de som går foran og tjener til inspirasjon for alle andre, sier Mikael Svensson, juryleder for Matprisen 2022.

Svært glad for å bli nominert

– Av hensyn til klima, miljø og vår egen og andre lands matsikkerhet, har det aldri før vært viktigere å formidle kunnskap om betydningen av å produsere mat på egne ressurser. Vi er derfor svært glade for at Nordland fagskoles utdanning, «Bærekraftige matopplevelser», blir lagt merke til gjennom denne nominasjonen, sier prosjektleder Eva Narten Høberg ved NIBIO.

BMO studenter på sanking på Herøy Foto NIBIO

Høberg er matkulturforsker og fagansvarlig for studietilbudet som ble godkjent i 2020. Hun er også faglærer, og representerer utdanningen som er nominert til «Årets formidler».

– Det overordnede fokuset i utdanningen er i henhold til FNs klimapanel, at alle land skal produsere mat på sine egne ressurser. Bruk av det norske ressursgrunnlaget til matproduksjon for å øke matsikkerhet og beredskap, er et overordnet mål med utdanningen. Dette har fått økt aktualitet på grunn av pandemier, krig og blokader, forteller Høberg.

Samarbeidende matmiljø på Helgeland

I tillegg til NIBIO, samarbeider Nordland fagskole med Vikgården AS og Mosjøen videregående skole, der spesielt fagmiljøet knyttet til ArktiskMat og Nordnorsk kompetansesenter MAT står sentralt med faglærerne Runar Hestmark og Per Theodor Tørrissen. Mosjøen videregående skole har også status som studiested for fagskoleutdanningen.

– Utdanningen er et resultat av et grundig og langsiktig arbeid, og nominasjonen bidrar til å sette landsdelen på matkartet. Uten det solide samarbeidet med NIBIO, Mosjøen videregående skole og en kunnskapsrik ressursgruppe, hadde ikke dette vært mulig, sier Else Samuelsen, rådgiver
ved Nordland fagskole
.

Nordland fagskole tar opp nye studenter til utdanningen gjennom Samordna opptak våren 2023.

Del gjerne!