Nordic Choice Hotels får EU-støtte for arbeid mot matsvinn på hotellene

CHORIZO er navnet på prosjektet EU har utarbeidet for å innhente informasjon og data om gjestens adferd, med mål om å redusere matsvinn. Ved å systematisere og tilgjengeliggjøre resultatene fra studien er ambisjonen å kunne bidra til redusert klimapåvirkning i samarbeid med andre aktører i bransjen.

Totalt er det 13 aktører med i prosjektet, der Norce er nasjonal partner i Norge. Innovasjon Norge har vært en sentral pådriver for å involvere Nordic Choice Hotels, og sammen med Norce er målet å bidra til og legge til rette for at Nordic Choice Hotels lykkes med prosjektet. Sammen skal aktørene gjennomføre flere ulike prosjekter hvor gjestens atferd blir sett på for å redusere matsvinn. Et konkret mål og ønske er å redusere mengden avfall på frokostbuffeten ved å informere om hvor mye mat som kastes, samt gå over til lunsj tallerkener i stedet for buffeer ved konferanser.

– For oss er det svært verdifullt å jobbe med to så profesjonelle partnere, som begge opererer i skjæringspunktet mellom forskning og næringsliv. Innovasjon Norges rolle har vært å åpne dører og sette i gang prosjektet, samt støtte oss med praktiske ting underveis. Samarbeidet med Norce vil materialisere seg ytterligere i fremtiden, men allerede nå er vi godt på vei, sier direktør for bærekraft i Nordic Choice Hotels, Harald Bjugstad-Holm.

Norce er et av flere verdensledende institutter i prosjektet, og representerer den vitenskapelige siden. De støtter Nordic Choice Hotels med metodisk arbeid og dokumentasjon, slik at praksis blir vitenskap. Norce bruker også modellering som metode for test av hypoteser.

– CHORIZO-prosjektet er et godt eksempel på hvordan den seneste utviklingen innen beregningsvitenskap kan hjelpe sentrale interessenter som Nordic Choice Hotels med å skape en positiv innvirkning i deres daglige liv. Sosiale simuleringsverktøy er ikke veldig populært i Norge alene, men har et stort potensial for å veilede oppdagelsen av konteksttilpassede, bærekraftige løsninger som kan implementeres i det virkelige liv, sier Forskningsleder for Senter for modellering av sosiale systemer, Dr. Patrycja Antosz.

Innovasjon Norges rolle i dette prosjektet er å hjelpe norsk næringsliv og forskning til å ta del i EUs forskningsprogrammer.

– Gratulerer til Choice med EU-finansiering og deltagelse i verdens største program for forskning og innovasjon, Horizon Europe. Det blir spennende å følge prosjektet deres, spesielt når vi vet at rundt en tredjedel av maten som produseres i verden blir ødelagt eller kastet. Innovasjon Norge setter stor pris på at Nordic Choice Hotels viser hvilke muligheter som finnes for norsk næringsliv i Horizon Europe, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Prosjektet har en tidsramme på 36 måneder og Nordic Choice Hotels har hoveddelen av leveransen i 2023. Dette er første gang Nordic Choice Hotels deltar i et forskningsprosjekt av denne størrelsen i regi av EU.

Del gjerne!