Norsk Opplevelseskonferanse for første gang til Mo i Rana

Det er i år 14. gang Norges største konferanse for opplevelsesbasert reiseliv arrangeres, og etter en pandemi-pause er det fint å se at næringsaktørene ser det som viktig å møtes fysisk igjen.

Mo i Rana. Foto: Filip Olsen-Air

– Det passer svært bra at den i år arrangeres i Mo i Rana, sier Bård Jervan, som er ansvarlig for programmet, – for nå skjer det mye spennende på Helgeland. Dette er en nasjonal konferanse, men vi har alltid et mål om å vise fram vertsregionen på en spennende måte. Det tikker inn påmeldinger fra hele landet, fortsetter Jervan, og det nærmer seg 250 deltakere.

Reiseliv en viktig fremtidsnæring

Etter at pandemien har satt dype spor i denne næringen vil konferansen ha framtida som tema. Det handler både om å bygge opp igjen besøket, men også lære av pandemien og ta innover seg klimautfordringer, endrede behov og nye reisevaner. I vår ble også en ny nasjonal reiselivsstrategi overlevert politikerne, og den viser at reiseliv kan bli en viktig framtidsnæring for Norge, og flere av temaene i denne strategien blir også tema på konferansen.

Klimasmart markedsutvikling

Foto: Adobe Stock

I kjølvannet av Norges forpliktelser i Parisavtalen, og målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, vil sentrale norske aktører debattere hvordan vi skal satse mot 2030. Ca. 75% av utslippene i reiselivsproduksjonen kommer i dag fra selve transporten, og da blir både reiseavstand og reisemåte viktig. I den nye nasjonale reiselivsstrategien heter det at Norge må satse på besøkende med høyt forbruk, men små Co2-avtrykk. VisitNorway fikk 50 millioner ekstra av den forrige regjeringen for å satse mer på nære internasjonale markeder i gjennoppbyggingen etter pandemien.  I tillegg ble det bevilget midler til en klimakalkulator som kan vise hvilke turister som Norge er best tjent med å få som gjester. Hvordan bør de internasjonale markedene bygges opp igjen i lys av dette? Sentrale aktører i norsk reiseliv vil diskutere dette viktige tema sammen med konferansedeltakerne.

Mer lokal mat på turistenes fat

Foto: Sara Johannessen – visitnorway.com

Det er fortsatt et mål å få mer lokal mat fram til turistenes fat. Norge er ikke kjent som en matnasjon internasjonalt, selv om vi har mange prisbelønnede kokker. Mens det stadig åpnes nye spisesteder er rekrutteringen til matfagene en stor utfordring for bransjen, og tilbudet om lokal mat og drikke er fortsatt begrenset. Hva kan vi gjøre med disse utfordringene, i en tid der turistene blir mer og mer opptatt av mat og måltidsopplevelser i landene de besøker? På konferansen vil temaet blir belyst fra flere ulike hold, for dette handler både om utdanning, rekruttering, distribusjon av lokale produkter og om hva som etterspørres av de besøkende.

Kan reiseliv skape bolyst?

Reiseliv er en viktig næring for store og små lokalsamfunn over hele landet. Lokalbefolkningen sier ofte at tilbudet av opplevelser, spisesteder, kulturattraksjoner og aktiviteter beregnet på tilreisende skaper puls og beriker stedet de bor. Kan reiseliv skape bolyst? Er det lettere å rekruttere fagfolk for andre næringer der reiselivet blomstrer? Bør samspillet mellom de ulike næringene det satses på i Norge styrkes? Til å debattere dette er det invitert aktører både fra politikk, industri og reiseliv. 

Se programmet på: www.norskopplevelseskonferanse.no 

Del gjerne!