Ny 6-seters stolheis i Hafjell

Alpinco fortsetter å satse og har besluttet utbygging av en ny 6-seters stolheis, samt utvidelse av bakker og snøanlegg, sør i anlegget. Prosjektet har en kostnadsramme på 150MNOK og skal stå klart til vintersesongen 2023-24.

Her ser man hvor den nye stolheisen, Hafjell Sør, vil bli etablert. Den nye 6-seteren vil stå klar til skisesongen 23/24.

Hafjell Sør, er en ny 6-seters expressheis, som dermed vil erstatte to av de eldste heisene i Hafjell, Kringelåsheisen og Hafjellheis 3. Med dette vil kapasiteten øke betraktelig i området med en ny expressheis på hele 1874 meter. 

I tillegg til selve heisen vil det også bygges snøanlegg i to av løypene for å sikre full kapasitet hele vintersesongen. Dette er områder som fra før har vært avhengig av natursnø for å kunne åpne, og et snøanlegg i disse løypene vil dermed sikre et enda bredere tilbud for gjestene.

Dette er den største investeringen i alpinanlegget siden gondolen ble bygget, sier daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud.

– Det er et omfattende prosjekt som tilgjengeliggjør en del av anlegget som vi vet gjestene våre ellers ikke har brukt i like stor grad. En stor investering for oss kostnadsmessig, men en investering i skiopplevelsen for alle våre gjester som nå vil få bedre utbytte av skikjøringen, sier daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud.

KRINGELÅSEN:
Et yndet område for virkelig god skikjøring som i dag er mindre brukt. En ny stolheis vil åpne og koble sammen flere virkelig gode skiområder i Hafjell Alpinanlegg.

Full comfort

Heisen er en full comfort stolheis, lik Hafjell 360-heisen som stod klar i 2018. Det vil si at den har oppvarming i setene og glassbobler over stolene som beskytter mot vind og vær.

FULL COMFORT:
Det er en slik heis, med varme i setene og glassboble rundt, som nå også vil bli bygget sør i anlegget.

– Vi ser at kapasiteten vår absolutt er størst rundt Hafjell 360 og Mosetertoppen, mye av grunnen tror vi blant annet er comforten på denne heisen som tar deg til fjells, noe vi også tror vil gjelde denne nye og som er grunnen til at vi går for en oppgradert full comfort heis fra Leitner også nå, sier Stensrud.

Den nye heisen vil dekke flere av hovedløypene fra toppen og helt ned til nytt påstigningspunkt på høyde med dagens start på Kringelåsheisen. Fra toppen av heisen blir det enkel tilgang til løypenettet mot Vidsyn, Gaia, Favn og Mosetertoppen.

HAFJELLHEIS 3:
Avstigningen på den nye Hafjell Sør-heisen vil ligge omtrent på samme sted som i dag, noe høyere.

Åpner flere områder

I tillegg til den nye stolheisen vil løype 24 (Kringelåsløypa) og løype 40 (Hafjellhoppene) få nytt snøanlegg for å sikre at områdene blir snørike fra sesongstart. Også lett nedfart rundt Marsteinschussen vil bli utvidet i forbindelse med byggingen av den nye stolheisen.

Heisen åpner også opp for framtidige nye løyper i Hafjell. På sikt planlegges det blant annet en ny hovedløype mellom dagens løype 21 (Snarvegen) og løype 41 (Hafjelløypa).

– Ny heis vil øke kapasiteten i anlegget vesentlig. Dette er en heis som vil kunne frakte 2200 personer i timen og har en kjøretid ved full hastighet på 5 minutter og 12 sekunder, sier Stensrud.

Arbeidet i gang

Den gamle stolheisen, Hafjellheis 3, som nå blir fjernet, er en av de lengstlevende og nostalgiske heisene man finner i Hafjell i dag. Heisen ble satt opp i – 91 i bunn av Hafjell, og blant annet benyttet under OL for å frakte aktive og funksjonærer. Høsten – 94 ble den flyttet til toppen av anlegget der den står i dag.

HEISHUSET:
Slik så det ut den gang Hafjellheis 3 stod i bunn av anlegget i Hafjell.
GAMLE TRASEEN:
Hafjellheis 3 gikk på sørsiden langs bakken og ble blant annet brukt under OL i – 94.

Arbeidet med ny stolheis er allerede godt i gang. I løpet av kommende høst utføres det avskoging og planeringsarbeid, noe som vil medføre at Kringelåsheisen blir demontert og tatt ut av drift.

Første del av prosjektet har en kostnadsramme på 150MNOK, og montering av den nye stolheisen blir satt i gang sommeren 23.

Den nye 6-seters stolheisen vil stå klar til skisesongen 23/24.

Tekniske data Hafjell Sør:

 • Lengde: 1874 meter
 • Høydeforskjell: 369 meter
 • Boarding level: 661 moh
 • Deboarding level: 1030 moh
 • Antall stoler: 70 (kan utvides til 82)
 • Kapasitet / personer i timen: 2200 (kan utvides til 2600)
 • Maks hastighet: 6 meter i sekundet
 • Kjøretid ved full hastighet: 5 min 12 sek
 • Antall master: 19
 • Garasje for stoler ved påstigning
 • Leverandør: Leitner

Les mer

Del gjerne!