Ny flyplass skaper nye muligheter for Helgeland

Våren 2027 åpner Avinor den store regionale lufthavnen for Helgeland ved Mo i Rana. Vi samler nå flere av de fremste fagfolkene og miljøene til oppstartkonferanse for ruteutvikling.

Representanter fra næringslivet inviteres til å møtes den 7. november i Mo i Rana for presentasjoner og dialog rundt muligheter for Helgeland knyttet til etableringen av den nye store flyplassen. Nye direkte flyruter er nøkkelen for vekst både i reiselivsbransjen, og i store deler av næringslivet for øvrig. Et attraktivt flytilbud skaper også økt bolyst i regionen. Konferansen markerer startskuddet for arbeidet med etablering av flyruter til den nye flyplassen. Å skape attraktive flyruter kommer ikke av seg selv, og hele Helgeland vil inviteres til å arbeide sammen om denne utfordringen for å få ut potensialet for regionen.

Polarsirkelen Lufthavnutvikling er initiativtaker til konferansen som arrangeres i samarbeid med Avinor, Rana Utvikling og Visit Helgeland. Arrangørene regner med at en vil samle om lag 100 deltakere til dagskonferansen på Scandic Meyergården.

– Vi ser frem til å komme i gang med et bredere arbeid med ruteutvikling for den nye store flyplassen, og konferansen 7. november markerer oppstarten på dette. Vi håper at konferansen bidrar til å skape økt felles kunnskap om hvilke muligheter en ny flyplass og nye flyruter gir og krever for Helgeland, sier adm. direktør Henrik Johansen.

På konferansen blir det innledninger fra flyselskaper, Avinor, Visit Helgeland, næringsaktører i regionen og eksempler fra ruteutviklingsarbeid ved andre sammenlignbare flyplasser.

– Den nye flyplassen er et universelt verktøy for utvikling av næringslivet i vår region og spesielt med tanke på reiselivet ser vi at direkte ruter inn til Helgeland vil åpne helt nye markedsmuligheter for reiselivsbedriftene på Helgeland, fortsetter Henrik Johansen. At Hemavan/Tärnaby også får en stor flyplass like ved, vil åpne nye muligheter også for Sveriges tredje største skidestinasjon.

Etablering av flyruter krever langsiktighet, og derfor starter dette arbeidet opp allerede nå – flere år før den nye flyplassen er i drift. Avinor har bred erfaring på området, og bidrar med innlegg på konferansen sammen med representanter for flyplasser som kan sammenlignes med den nye flyplassen på Helgeland.

– Andre regioner internasjonalt har gjort seg erfaringer med flyruteutvikling, og vi skal sørge for å lære av disse. På konferansen legger vi også opp til dialog med deltakerne slik at vi får belyst flest mulig sider ved arbeidet med å etablere flyruter til vår nye flyplass. Vi legger opp til en tettpakket konferansedag, som avsluttes med felles middag på Brasserie 8622, sier Henrik Johansen.

Les mer om oppstartskonferansen og meld deg på her


Del gjerne!