Ny historisk vandrerute åpner i Tafjordfjella

Mot slutten av 2. verdenskrig lå tre menn i skjul i Tafjordfjella i nærmere et år for å gjennomføre en større sabotasjeaksjon. Nå kan du gå i deres fotspor langs den historiske Fieldfareruta.

Fieldfare-ruta baserer seg på bevegelsene til motstandsmennene Joachim Rønneberg, Birger Strømsheim og Olav Aarsæther under siste delen av 2. verdenskrig, da de skulle utføre en sabotasje-operasjon mot tyskernes kommunikasjonslinjer i Romsdalen.

– Dette er en fantastisk tur gjennom et utrolig spennende område for alle som er interessert i krigshistorie. Historien til motstandsmennene som bodde her og den unike Fieldfarehytta under den bratte bergskrenten gir turen en ekstra dimensjon, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang. 

Viktig samarbeid 

De historiske vandrerutene kombinerer kulturarv og naturopplevelser, og er et samarbeid mellom Riksantikvaren og Den Norske Turistforeningen (DNT). Den 6. august åpner Fieldfare-ruta i Tafjordfjella, som er den 15. ruta i dette tilbudet. I september åpner også Postruta over Finnmarksvidda.   

– Historiske vandreruter er et prosjekt som vi setter stor pris på hos Riksantikvaren. Det gir mange mennesker mulighet til å få gode kulturmiljøopplevelser i naturen. Det er en glede at vi kan åpne to nye historiske vandreruter i år sammen med DNT, med Fieldfare-ruta som den første. På denne ruta får man både oppleve den viktige historien fra motstandskampene under andre verdenskrig, og den vakre naturen i Tafjordfjella, sier riksantikvar Hanna Geiran. 

Krigshistorie og kulturminner 

Ruta går fra Zakariasvatnet i Tafjord til Reindalseter via Rønnebergråsa i Hulderkoppen over til Veltdalen og Fieldfarehytta. I Veltdalen finnes det et lite museum over anleggsarbeidet i forbindelse med kraftutbygging på 1920-tallet. Dette museet inneholder også gjenstander brukt under Operasjon Fieldfare under andre verdenskrig. Derifra kan man velge å gå flere ruter, for eksempel til Pyttbua, Vakkerstøyleneller Torsbu, som alle ble brukt til proviantering og opphold. 

Langs ruta er det også et stort antall kulturminner fra tidligere tider, boplasser, steinbuer, fangstgraver og -anlegg som er mange tusen år gamle. Det er DNT Sunnmøre som har ansvaret for hyttene og rutene i området.  

– Vi er veldig glade for at det omsider er kommet en Historisk Vandrerute i vårt område, og håper det vil bidra til å bevare historien om hendelsene som fant sted i Tafjordfjella for ettertida, og at den når ut til et større publikum, sier Tone Drabløs i DNT Sunnmøre. 

Åpning 6. august 

Generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang og avdelinsdirektør hos Riksantikvaren, Elisabeth Dahle vil stå for den høytidelige åpningen, som skjer på Reindalseter den 6. august.  

I forbindelse med åpningen vil det bli arrangert en dagstur til Hulderkoppen via Rønnebergråsa, som alle kan være med på. Samtidig vil det også starte en 4 dagers fellestur til Veltdalen og Fieldfarehytta med retur til Reindalseter via Nedre Veltdalen. 

Les mer om Fieldfareruta på lokalhistoriewiki.
Se hele ruta her: https://ut.no/turforslag/1112156844/fieldfare-ruta-i-tafjordfjella-historisk-vandrerute


Bildet: Fieldfareruta går gjennom Tafjordfjella. Foto: Marius Dalseg

Del gjerne!