Ny søkeportal for forskningsbasert informasjon om Arktis og Antarktis

Etter to års prosjektarbeid er Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet stolte over å lansere en søketjeneste som gjør det mulig å finne all tilgjengelig forskningsbasert informasjon om det polare på ett sted, både vitenskapelige artikler, rapporter og datasett.

Lanseringen av portalen «Open Polar, The Global Open Access Portal for Research Data and Publications on the Arctic and Antarctic» skjer i Tromsø onsdag 1. september.

Beta-versjonen er operativ, så det er fullt mulig å bruke søkeportalen allerede: https://openpolar.no/

Åpen, tilgjengelig vitenskap

Søketjenesten er bygd opp i samarbeid med forskere fra Norsk Polarinstitutt og UiT Norges arktiske universitet.

Verdien i gratis tilgjengelighet for allmennheten er et styrende prinsipp for Open Polar. Søketjenesten presenterer bare det som er åpent tilgjengelig (open access), mens den filtrerer vekk det som befinner seg bak betalingsmurer. Slik fremmes visjonen om åpen vitenskap. I tillegg filtrerer søketjenesten vekk innhold som ikke er relevant verken for Nordområdene eller Antarktis. På den måten blir forskningsbasert kunnskap om det polare lettere tilgjengelig enn noen gang.

Lansering

Ønsker du å delta på lansering i Tromsø onsdag 1. september kl. 12.30? Meld deg på til per.pippin.aspaas@uit.no.

Sted: UB-auditoriet, UB-bygget (Kultur- og samfunnsfagbiblioteket), campus Breivika.Bildet øverst: Storkobbe i Kongsfjorden på Svalbard. Foto: Inger Lise Næss/UiT Norges arktiske universitet