Ny styreleder på plass i Visit Innlandet

Åge Skinstad tar over som styreleder i Visit Innlandet en organisasjon som i Korona året 2020 kan se på tilbake på et år med rekordhøy omsetning og svært høy aktivitet.

Reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal er svært fornøyd med at man har fått en kapasitet med et stort nettverk med på laget. Vi har ambisjoner om vekst og nå er det viktig at vi holder dampen oppe slik at vi kan være verktøykassa reiselivsaktørene trenger etter den største krisen næringen står i sier Skurdal.

Åge Skinstad

Skinstad som har bakgrunn blant annet som regiondirektør i NHO og flere lederposisjoner innenfor sportsbransjen har også geografien på plass i forhold til jobben han nå tar fatt på. Utdannet på Hønefoss, hytte på Sjusjøen, jobb på Hadeland og bosted på Toten.

Skinstad trekker spesielt frem den satsningen man har kunnet tilby reiselivsnæringen når det gjelder kompetansehevning for reiselivsbedriftene. I overkant av 100 bedrifter knyttet til Visit Innlandet har deltatt på ulike kompetansehevningstiltak – et viktig tiltak når krisen rammet. Tiltakene er gjennomført i nært samarbeide med Innovasjon Norge som har finansiert kursene.

Styreleder Skinstad trekker også frem satsningen på å oppnå merket for Bærekraftig Destinasjon som et viktig verktøy for å videreutvikle destinasjonen. Handlingsplanen som er utarbeidet i samarbeide med næringsaktører og kommunene er i disse dager til behandling i de ulike kommunestyrene.

Videre har Skinstad latt seg imponere over det digitale løftet Visit Innlandet har gjort de siste årene. Her man nå bygget solid egne kompentanse i egen organsisasjon. Det å eie egne data og innhold i egne kanaler er et konkurranse fortrinn forsetter Skinstad.

Arne-Jørgen Skurdal og Åge Skinstad

Årsmøte som ble avhold den 17 mars klappet inn den nye styrelederen digitalt. Sammen med et kompetent styret skal være med i jobben med å videreutvikle reiselivet i regionen. Her har Visit Innlandet også sikret seg leder av Senter for Norsk reiselivsforskning Monica Breiby inn som observatør i styret. Målet er åpenbart å styrke organisasjonen innenfor FoU feltet.

Skinstad og Skurdal avslutter med at de er sikre på viktigheten av at gjennom samarbeide mellom næringsaktører , kommuner og andre involverte så blir man både større og bedre.

Styret i Visit Innlandet 2021 – 2022

Representanter fra næringen:

 • Styreleder Åge Skinstad – Ekstern
 • Tone Alterskjær – Destinasjon Sjusjøen | vara Ketil Kjenseth – Snertingdal Ysteri Kafe
 • Sabine Sønstebø – Hoel Gård | vara Karoline Hammer Larsen – Quality Hotell Strand Gjøvik
 • Ole Gunnar Borlaug – Klækken Hotell | vara Rolf Lie – Askeladden Reiser og Transport
 • Rickard Claesson – Totenbadet | vara Mats Reinsby – Evjua Strandpark
 • Per Edvard Martinsen – Hemlaga på Næs | vara Knut Helgaker – Helgaker Gård

Representanter fra kommunene (velges av kommunene selv):

 • Gjøvikregionen: Anne Bjertnæs | vara Tove Beate Skjodal Madsen
 • Hadeland: Pål Arne Oulie | vara Kristine Belsby
 • Ringeriksregionen: Harriet Slaaen | vara Mats Øiern
 • Ringsaker Kommune: Tor Rullestad | vara Anita Ihle Steen

Observatør:

 • Monica Breiby – Senter for Norsk Reiselivsforskning/HINN

Bildet øverst: Arne-Jørgen Skurdal og Åge Skinstad

 

Del gjerne!