Ny undersøkelse: økende pessimisme blant barnefamilier før sommerferien

I en fersk undersøkelse gjort for UNICEF Norge blant norske barnefamilier, svarer hver tredje at de føler koronasituasjonen påvirker deres evne til å gi barna den sommerferien de fortjener. Dette er en kraftig økning fra i fjor.

Spørreundersøkelsen, som er gjennomført i uke 21 og 22, viser gjennomgående at det er større pessimisme på vegne av barna i år, enn tidligere. I gruppen med lavest husstandsinntekt svarer hele 46 prosent at de i liten grad tror årets sommerferie blir bedre enn fjorårets.

Direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF, Kristin Oudmayer, frykter at pandemien har gjort livet verre for de familiene som allerede hadde det vanskelig.

– Året som har gått har bydd på oppsigelser og permitteringer, som i stor grad har rammet arbeidstagere i det nedre siktet inntektsmessig. Lavinntektsgruppen har økt, og de sosioøkonomiske forskjellene har blitt større. At flere føler seg utilstrekkelig og er bekymret, er svært forståelig, mener Oudmayer.

Høyinntekstfamilier påvirkes mer negativt i år

Mens koronapandemien i fjor rammet de med lav husstandsinntekt klart hardest, opplever nå de med høy inntekt i sterkere grad de negative konsekvensene ved inngangen til årets sommerferie. Dette sier mye om pandemiens omfattende konsekvenser. Hele 37 prosent av de i gruppen med høyest husstandsinntekt svarer at de føler koronasituasjonen påvirker evnene til å gi barna sommerferien de fortjener negativt. Dette er en kraftig økning fra 2020, da kun 21 prosent svarte at de følte koronaen hadde en negativ innvirkning på sommerferien til barna.

Mer enn seks av ti (65 prosent) oppgir den begrensede muligheten til å reise utenlands som den viktigste årsaken til dette. Flere svarer at de savner familie som er bosatt utenfor Norge.

Familier med eldre barn gruer seg mest til sommerferien

Flere enn én av ti (13 prosent) med hjemmeboende barn gruer seg til sommerferien. Dette er en liten økning fra 2020, hvor 10 prosent svarte at de gruet seg til sommerferien. Det er særlig familier med eldre barn som svarer at de gruer seg til sommerferien. I denne gruppen svarer 17 prosent dette, mot bare 8 prosent blant de med små barn.

Oudmayer tror at den uforutsigbare skolehverdagen, fravær av fritidsaktiviteter og lite samvær med venner har vært spesielt tøft for familier med eldre barn.

– Dette er møteplasser som er spesielt viktig for familier som strever både sosialt og økonomisk, og mange opplever at det å bli gående tett oppå hverandre uten mulighet for avledning, rutiner og støtte, øker konfliktnivået innad i familiene – og utfordringene barna måtte ha.

Antallsbegrensningene og restriksjonene pandemien har brakt med seg, har gjort at mange har trykket sine nærmeste tettere til seg. Det har til gjengjeld ført at andre har blitt skjøvet ut av fellesskapet.

– Pandemien har tydeliggjort hvem av oss som har sterke, nære relasjoner å søke støtte og samvær med, og hvem som ikke har det, forklarer Oudmayer.

UNICEF’s Feriesentral ekstra viktig i år

I 2013 startet UNICEF Feriesentralen.no, en digital møteplass hvor alle som har noe å låne- eller gi bort i feriene, kan tilby dette til de barnefamiliene som trenger det mest. I tillegg inviteres også organisasjoner, kommuner og bedrifter som tilbyr gratisaktiviteter til barn og unge, til å legge det ut på Feriesentralen. Det er også mulig å donere en valgfri sum gjennom Feriesentralen sin Vipps-konto, som går til innkjøp av gavekort eller billetter.

I år kan det se ut som behovet er større enn noen gang. Undersøkelsen viser at nesten halvparten av de med barn (49 prosent) svarer av det er sannsynlig at de ville benyttet muligheten til å få hjelp fra andre, til å gi egne barn flere positive opplevelser i sommerferien. Dette er en kraftig økning fra 2020, hvor kun 33 prosent svarte dette. Det er særlig de med lavest husstandsinntekt (under 300.000) som svarer at de sannsynligvis ville benyttet muligheten til å få hjelp fra andre til å gi barna flere positive opplevelser i sommerferien. I denne gruppen svarer 63 prosent at det er sannsynlig. I 2020 var det 46 prosent som svarte det samme.

Oudmayer er derfor ekstra glad for at Feriesentralen kan være med på å skape gode minner for barn som trenger det, i en tid som er ekstra usikker og krevende.

– Familier som av ulike grunner strever, opplever ofte den lange sommerferien vi andre gleder oss til, som et forstørrelsesglass. De trenger og drømmer om er et lite friminutt. Å gjøre noe hyggelig og annerledes. Det er ikke så viktig at det er eksotisk – det kan være kjempespennende å være på en campingplass, eller ei strand man aldri har vært på før, forteller hun.

Undersøkelsen er gjort i uke 21 og 22 i 2021 av analysebyrået YouGov, med et landsrepresentativt utvalg på 1016 respondenter. Denne oppsummeringen tar utgangspunkt i svarene fra gruppen respondenter med hjemmeboende barn, da dette er det som berører Unicefs arbeid og fokus sterkest.