Nyansatt utviklingsleder i NordNorsk Reiseliv

Jan Roger Eriksen

Jan Roger Eriksen, bosatt i Alta er ansatt som Utviklingsleder i NordNorsk Reiseliv og skal ha hovedfokus på utvikling Troms og Finnmark. Han vil med sin erfaring fra reiselivet og sin kompetanse styrke staben i NordNorsk Reiseliv og utviklingen av reiselivet i Nord-Norge.

Samspill og samarbeid i reiselivsbransjen er nøkkelen for en vellykket utvikling av reiselivet i landsdelen vår.

Reiselivsnæringen er ei svært viktig næring i landsdelen, og destinasjonsselskapene sammen med lokalt næringsliv, myndigheter og samarbeidspartnere vil være ankerpunkt når næringen skal bygge seg opp etter pandemien. Det er derfor av avgjørende betydning at vi sammen jobber målrettet og strategisk med utviklingen og oppbygging av aktivitetsnivået i reiselivsnæringen. Dette vil bli en av hovedoppgavene til ny utviklingsleder i Nord-Norsk Reiseliv.

  • Jeg er svært takknemlig for at jeg nå får muligheten til å være med å utvikle reiselivet i Nord-Norge. Det å få mulighet til å jobbe med innovasjon, forretningsutvikling og nettverk med felles mål om å bygge bærekraftig reiseliv, samfunn og miljø gleder jeg meg veldig til sier, påtroppende utviklingsleder i NordNorsk Reiseliv, Jan Roger Eriksen.

Jan Roger Eriksen er i dag Salgs- og Markedsansvarlig i Sorrisniva, der han har vært ansatt siden 2014. Fra nåværende stilling har han bakgrunn i spennet fra salg/marked, merkevarebygging, produktutvikling og prosjektleder til Sorrisnivas og representant i flere styrer. Han har ellers bred bakgrunn fra stillinger i Norges Arktiske Studentsamskipnad/Studentsamskipnaden i Finnmark, Høgskolen i Finnmark og Finnmark Reiseliv.

  • Vi er svært tilfredse med å få inn en person som har god utdanning innen reiseliv og god erfaring fra næringen og næringslivet for øvrig. Jan Roger har jobbet med alt fra utvikling til salg og markedsføringen i sine tidligere jobber og vil styrke staben i selskapet, sier administrerende direktør i NordNorsk Reiseliv, Trond Øverås.

Utdanningsmessig har Jan Roger en Master in Tourism fra UIT samt delfag fra masterstudiet innen økonomiske og administrative fag ved Høgskolen i Buskerud. I tillegg har han en god miks av ulike fag som økonomi, ledelse, strategi, markedsføring, og metodefag fra Høgskolen i Finnmark.

Jan Roger vil ha kontorsted Alta, og starter i stillingen i NordNorsk Reiseliv 1. januar 2022.