Nye kurs for gode opplevelser

Nå er Høve Støtt og Innovasjon Norge klare med nye opplevelseskurs for reiselivet.

Norsk reiseliv jakter på gode opplevelser og den perfekte måten å formidle dem på. Og nå har Innovasjon Norge engasjert reiselivsveteranen Pål K. Medhus og den geilobaserte opplevelsesbedriften «Høve Støtt AS» til levere skreddersydde opplevelseskurs til næringslivet i hele Norge for fire nye år.

Pål K. Medhus og Høve Støtt skal nå arrangere slike kurs for tusenvis av reiselivsansatte over hele landet for Innovasjon Norge frem til 2025. Høve Støtt sikret kontrakten med Innovasjon Norge i konkurranse med en rekke andre gode tilbydere.

Gode opplevelser

Opplevelseskurset er navnet på en kursserie som Pål K. Medhus har gjennomført for over 3000 bedrifter over hele Norge de siste 15 årene. Og nå står flere nye deltagere for tur. Samtidig skal kompetanseprogrammet utvideres med et videreutviklingskurs for dem som har allerede gjennomført Opplevelseskurset.

Medhus vil med sin bakgrunn som både kokk og som turistsjef på Geilo og med lang nasjonal og internasjonal erfaring vise hvordan unike lokale produkt, historier og opplevelser kan utvikles og formidles. Og han gjør det gjerne på en positivt og humoristisk måte. Nå er det altså klart for fire nye år.

-Det er med både ydmykhet og stolthet at Høve Støtt har fått det viktige oppdraget for Innovasjon Norge i perioden 2021-2025, sier Pål K. Medhus.

-Opplevelseskurset er ikke et kurs som du går på for å bli mer forvirret på et høyere nivå, men et kurs hvor du på ny og inspirerende måte lærer å jobbe med innovasjon og
produktutvikling. Og å gjøre dette samtidig som de 10 prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en naturlig del av prosessen, sier avdelingsleder for reiselivsutvikling i Innovasjon Norge, Audun Pettersen.

Verktøykassa

-Reiselivet er en sammensatt næring og inkluderer også bedrifter i handelsstanden og transportnæringer som ikke alltid har sett på seg selv som en del av den viktige reiselivsnæringen, forteller Pål K. Medhus, og fortsetter -Utfordringene for reiselivet er mange. Reiselivsbedriftene har ulike forutsetninger når de går inn i et nytt reiselivsår. Men oppskriften og verktøykassa, og hvordan ta dette i bruk for å skape verdier ut av møter mellom mennesker er ofte den samme. Dette kan Opplevelseskurset, som arrangeres lokalt der bedriftene er, hjelpe til med, sier Pål K. Medhus som har jobbet med opplevelses- og vertskapskurs siden 2007.

Praktiske tips

Opplevelseskurset har en praktisk tilnærming med et akademisk bakteppe til mange av de utfordringer reiselivsbedrifter står overfor hver eneste dag. -Gjennom møtene mellom mennesker kan man øke verdiskapingen både for den enkelte bedriften, for lokalsamfunnet og det helhetlige reiselivet. Og i den tida vi går inn i vil behovet for dette være enda viktigere enn tidligere, sier Medhus.Det er Innovasjon Norge som tilbyr Opplevelseskurset til reiselivet og kursene skal gjennomføres rundt om i hele landet de neste årene.

Inspirasjon

Bedriftene som deltar på kurset lærer en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der altså prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en viktig del av utviklingsprosessene.

-De kursene vi tilbyr er praktisk rettede kurs, det vil si kurs hvor du får både inspirasjon, men også praktiske verktøy som du kan bruke direkte i utviklingen av bedriften din. Selv om det bokstavelig talt nå er ganske mørkt for reiselivsnæringen med ny nedstenging og avbestillinger, så må vi huske at det kommer en tid etter koronaen – og da vil konkurransen om gjestene være enda tøffere. De som bruker tiden på oppdatere seg, vil være bedre rustet til å ta imot gjestene som vil komme tilbake igjen, sier Audun Pettersen.

Del gjerne!