Nye tiltak skal restarte reiselivet på vei ut av pandemien

I dag mottok næringsministeren en ny nasjonal reiselivsstrategi fra Innovasjon Norge. Her får regjeringen anbefalinger om hvilke grep som bør tas for å styrke reiselivet fram mot 2030.

Dette gjør Norge til et av de aller første landene i verden som har en plan klar for reiselivsnæringen sin etter pandemien. – Første steg på veien er å få reiselivet på beina igjen, og gi næringen en restart, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

I strategien fra Innovasjon Norge foreslås det 23 tiltak som peker ut kursen for norsk reiseliv fram mot 2030. Strategien foreslår også tiltak for å øke aktiviteten i næringen på kort sikt.

– Det er mange små og store jobbskapere i reiselivsnæringen, som skaper velferd og levende lokalsamfunn over hele landet. Pandemien har rammet disse hardt, og nå trengs det strakstiltak for å få næringen raskt på beina igjen, sier næringsministeren.

Under lanseringen av strategien varslet næringsministeren nye 50 millioner til å markedsføre Norge som reisemål, for å sikre at de utenlandske turistene kommer raskt tilbake. I tillegg oppfordrer regjeringen reiselivsbedriftene til å samarbeide mer, og åpner for at også samarbeidsprosjekter skal kunne få penger fra omstillingsordningen. Det vil bidra til at det utvikles flere nye reiselivsprodukter.

– Det kommer til å bli beinhard kamp om utenlandsturistene når grensene åpner igjen. Derfor vil vi nå doble midlene til internasjonal markedsføring, slik at turistene velger Norge og alt det flotte norsk reiselivsnæring har å by på, sier Nybø.

Bestilte strategien før pandemien

Det var i fjor vinter at regjeringen ga Innovasjon Norge oppdraget om å lage en nasjonal reiselivsstrategi. Opprinnelig ble den bestilt for å få et nytt blikk på den langsiktige utviklingen i norsk reiseliv. Da var næringen preget av tydelige voksesmerter, med høyt besøkstrykk på enkelte steder, spesielt i sommerhalvåret. Samtidig ønsker mange reisemål seg flere besøkende i store deler av året. Reiselivets klimaavtrykk må også reduseres det neste tiåret.

– Denne strategien legger opp til at reiselivet skal bli grønnere, mer lønnsomt og mer balansert. Det er viktig at vi har en plan for hvordan vi skal klare å utvikle norsk reiseliv i en mer bærekraftig retning. Denne strategien håper jeg vil bidra til det, sier Nybø.

– Vi har satt oss store mål, men gjennom 23 konkrete tiltak skal vi sammen klare å tiltrekke oss nye gjester, skape flere hjørnesteinsbedrifter og vekst for lokalsamfunn, samtidig som vi tar vare på landet vårt for fremtidige generasjoner, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.Bildet: Næringsminister Iselin Nybø (V)