Olav Thon Gruppen lanserer bærekraftstrategi

All virksomhet har en påvirkning på miljøet, mennesker og samfunnet, også Olav Thon Gruppen. Olav Thon Gruppen ønsker å bidra mer til bærekraftig utvikling, og har derfor etablert en egen strategi for bærekraftarbeidet i konsernet. Strategien er vedtatt av styret i Olav Thon Gruppen AS og gjelder alle Olav Thon Gruppens virksomheter.

Olav Thon Gruppens strategiske bærekraftsmål
Olav Thon Gruppens strategiske bærekraftsmål

– Med en egen strategi for bærekraft øker vi ambisjonsnivået betydelig og intensiverer samtidig innsatsen i hele organisasjonen vår. Det langsiktige perspektivet har alltid stått sentralt for Olav Thon Gruppen, sier Kjetil Nilsen, konsernsjef.

Olav Thon Gruppen har definert ambisiøse målsettinger for å bidra til en bærekraftig utvikling i samfunnet. Bærekraftstrategien består av tre pilarer med tilhørende langsiktige ambisjoner; Klima og natur, Sirkulære løsninger og Sosial rettferdighet. De langsiktige ambisjonene er; Netto nullutslipp i 2050, naturpositiv, 70% sirkulær innen 2030, full innsikt i verdikjeden og representativ ledelse.

Det er definert hvilke temaer som er vesentlige for konsernet, og det følger konkrete målsettinger innenfor alle temaer. Hver pilar har veikart som viser progresjon for de vesentlige temaene.

Et omfattende lanseringsarbeid gjennomføres internt i hele Olav Thon Gruppen. Medarbeiderne inviteres til lanseringsmarkeringer, det har vært livesendinger med engasjerte eksperter og gjester i studio, mens e-læringsverktøy benyttes i oppfølgingsarbeidet.

Olav Thon Gruppen har jobbet systematisk med bærekraft siden 2012 og rapporterer årlig på de vesentlige temaene.

Olav Thon Gruppen er medlem av FNs Global Compact. Konsernet har signert klimakontrakt med Oslo Kommune og er med i Næring for Klima-nettverket. Thon Hotels er miljøfyrtårnsertifisert og har signert KuttMatsvinn-avtale om å halvere matsvinn til 2030. Olav Thon Gruppen er medlem av Grønn Byggallianse og er i gang med BREEAM-sertifisering av nye og eksisterende bygg. Ski Storsenter ble kåret til NCSC Bærekraftprisen 2022. Olav Thon Gruppen samarbeider med NAV Oslo og Ringer i vannet. 

Les Olav Thon Gruppens bærekraftsrapport for 2021

Del gjerne!