man looking at window in hotel

Opphentingen ikke helt i gang

De siste tallene fra Benchmarking Alliance som Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert for Reiselivskunnskap viser at det er langt, langt igjen til 2019-nivåer.

Nå skal det raskt tillegges at hotellene «smadret» fjorårets april-tall i år. Men april 2020 var all time low, så det skulle ikke så veldig mye til. For å sette ting litt i perspektiv har vi tatt med 2019-noteringene i diagrammet under. Man har en del å ta igjen, som det fremgår.

Og ser vi på 2021 hittil – dag for dag, er det ikke lett å se at man en gang har begynt å hente seg inn. Og så skal vi dessuten huske at en stor del av belagte rom er knyttet til karantene m.m.

Påsken skaper normalt en del utfordringer når man skal sammenligne beleggstall fra år til år. Årets påske, om man ser på hele perioden fra «palmehelg» til 2. påskedag, falt delvis på mars og delvis på april, mens fjorårets falt helt og holdent på april.

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Rombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom. «Korona-nedstengt» romkapasitet er med i beregningsgrunnlaget, og karantenetrafikk er inkludert i solgte rom. ** Stavanger er inkl. Sola og Sandnes *** Trondheim er inkl. flyplasshoteller (Stjørdal)

Selv om rombelegget, tross alt, er betydelig høyere i april i år enn i april i fjor, faller romprisene fortsatt. For flere av de 13 storbyene i oversikten til Benchmarking Alliance er det snakk om et fall på 10-15 %. Et slikt «etterslep» er ikke uvanlig. Et par byer; Kristiansand og Kristiansund, har prisvekst, mens Trondheim kun faller marginalt.

Hittil i år (perioden januar-april samlet) ligger man langt bak fjoråret beleggsmessig. Det var jo ikke pandemi i Norge de første drøye to månedene i 2020.

Det er verdt å merke seg at rombelegg m.m. er basert på all romkapasitet, også den som er «korona-nedstengt». På den annen side, så å si; rom som er belagt til karanteneformål og annet pandemi-relatert inngår også i statistikken.Om Wiederstrøm Hotel Consulting

Wiederstrøm Hotel Consulting (www.wiederstrom.com) er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen hotell. Hovedområdene er hotelleiendom, hotelldrift, benchmarking og analyse. I tillegg leverer Peter Wiederstrøm fast artikler til magasinet «Reiseliv1» (tidligere HRR- Hotell, Restaurant & Reiseliv) og yter PR- og mediebistand til kunder. En rekke rapporter utarbeides, bl.a. den anerkjente «Norsk Hotellnæring» som utgis hvert år i samarbeid med HOTELINTEL Consulting (redaktør) og DNB. HOTELINTEL Consulting er samarbeidspartner med Wiederstrøm Hotel  Consulting.

Om tallene
Data kommer fra Benchmarking Alliance (BA), og er bearbeidet og analysert av Wiederstrøm Hotel Consulting for Reiselivskunnskap. Det er varierende «dekning» i storbyene, men typisk er 85-95 % av romkapasiteten representert i tallene. Det er norske hoteller med til sammen rundt 60 000 gjesterom som rapporterer inn tall til BA. Også hoteller fra en rekke nordiske byer rapporterer inn tall til selskapet.