En egen øy for friluftsliv i Oslofjorden

Sparebankstiftelsen DNB kjøper Lågøya i Oslofjorden. Øya blir tilgjengelig for alle gjennom et samarbeid mellom DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd (OF).

– Vi er så stolte og glade for å ha vært med på å kjempe for å sikre Lågøya. Vårt mål er å åpne øya for alle som ønsker å ta fjorden i bruk for friluftsliv og som rekreasjonsområde, sier daglig leder i DNT Oslo og omegn, Henning Hoff Wikborg.

Lågøya eies av Circle K, som har brukt øya som feriested for sine ansatte. Den ligger sentralt i Indre Oslofjord, rett vest for Fagerstrand på Nesodden, i Frogn kommune. På øya er det 21 hytter med enkel standard, uten innlagt vann eller strøm. Planen var opprinnelig å selge hyttene hver for seg i markedet, noe som ville gjort øya vanskelig tilgjengelig for allmennheten.

Lågøya ligger sentralt i Indre Oslofjord. Foto: Linn Hines, DNT
Lågøya ligger sentralt i Indre Oslofjord. Foto: Linn Hines, DNT

Fremsynt

Det er mange år mellom hver gang så store områder kommer for salg. Sparebankstiftelsen DNB har nå inngått avtale om å kjøpe hele øya, for å sikre den for befolkningen langs Oslofjorden i generasjoner fremover.

– Å kunne sikre en hel øy for befolkningen langs Oslofjorden er en unik mulighet. Ved å kjøpe øya og la DNT og Oslofjordens Friluftsråd i fellesskap forvalte den, er vi trygge på at den vil være tilgjengelig for mangfoldig bruk i generasjoner fremover, sier administrerende direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB.

Hva vil skje med øya nå?

DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd vil utvikle øya til et sted for friluftslivet og ferieopphold for alle. Det vil bli tilrettelagt for alle typer brukere, med gjestehavn for småbåter og ilandstigningsmuligheter for padlere. I tillegg går det rutebåt til øya om sommeren. De to organisasjonene starter nå i fellesskap planleggingen av videre bruk.
Avtalen har akkurat landet – og overtakelse er planlagt cirka 1. juli.

– At en hel øy med 21 hytter sikres for allmenheten er helt fantastisk. Oslofjordens Friluftsråd har i snart 100 år arbeidet mot nedbygging og privatisering av strandlinjen. Vi gleder oss nå til at vi sammen med DNT kan ønske velkommen til friluftsliv og hytteliv på Lågøya. Her vi vi gi fremtidige generasjoner mulighet til å glede seg over de unike naturverdiene Oslofjorden kan by på, sier direktør i Oslofjorden Friluftsråd, Espen Søilen.

– For DNT er det en viktig oppgave å sikre flest mulig mennesker tilgang til naturen og som organisasjon å være med på å skape mulighet for å berike våre liv med gode opplevelser og minner som bygger oss som mennesker. Det er et godt perspektiv å tenke på at vi sammen har lagt til rette for generasjoner som kommer, sier Henning Hoff Wikborg i DNT Oslo og Omegn.

Intakt natur

Lågøya har, på tross av alle hyttene, blitt skånsomt behandlet siden den ble kjøpt opp som ferieøy for ansatte for over hundre år siden. Den har en rik natur og viktige biotoper for mange arter, som vil bli tatt vare på for fremtiden.

– Vi er meget godt fornøyde med at DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd nå skal forvalte de 21 sommerhyttene på Lågøya, og at øya nå åpnes og tilrettelegges for allmenheten, sier Magnus Berger, direktør for eiendom og strategiske prosjekter i Circle K.

– Circle K er en betydelig eiendomsbesitter i Norge, og vi har i flere år jobbet med å selge eiendommer utenfor vår kjernevirksomhet. Lågøya er en av flere meget verdifulle eiendommer som selskapet ønsker å realisere i det åpne markedet, fortsetter Berger.

Enkel standard

Til øya er det i dag verken vann eller strøm. Hyttene er i nøktern, men god stand. Som for andre enkle kystledhytter eller ubetjente DNT-hytter, er det beliggenheten og muligheten for å drive friluftsliv der som gjør stedet spesielt.

– Sammen med Oslofjorden Friluftsråd skal DNT Oslo og Omegn nå gjøre alt vi kan for å inkludere barn og unge til innholdsrike opplevelser i fjorden her på Lågøya. Hver dag søker vi å legge til rette for å skape gode naturopplevelser. Fjorden er et viktig satsingsområde og sikringen av Lågøya er en meget viktig brikke som faller på plass i dette arbeidet, sier daglig leder i DNT Oslo og omegn, Henning Hoff Wikborg.

– I mai er det 200 år siden Christiania Sparebank ble etablert, som den første i Norge. Denne banken var Sparebankstiftelsen DNBs eldste opprinnelse. Vi synes kjøpet av Lågøya er en god videreføring av sparebanktradisjonene og en verdig jubileumsgave til befolkningen, sier administrerende direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB.

Adkomsten til øya

Adkomst til øya må skje med båt. Det går sommerstid båt i rute til øya hver dag. Fra Fagerstrand tar det ca. 5 min med motorisert båt. Med robåt, fra samme sted vil vi anta det tar ca 15 min. Langs vestkysten på “Askerlandet” fra Nærsnes, Båtstø og ned til Sætre, vil det være gode muligheter for å tilrettelegge for kajakk og robåter ut til Lågøya.

Fakta om Lågøya:

Ferieparadiset Lågøya ligger i indre Oslofjorden i Frogn kommune, mellom Fagerstrand på østsiden og Ramton på vestsiden, 25 km i luftlinje fra Oslo og 55 min med hurtigbåt fra Aker Brygge.

  • Kjøpt av Norsk Brændselolje i 1920.
  • På øya er det i dag 21 sommerstuer med solceller til lys samt gass til komfyr og kjøleskap. Alle hyttene har peis eller ovn.
  • Øya er bilfri, over 900 meter lang i retning nord-sør og dekker om lag 118 mål. 
  • Øya beskrives som et sjeldent og sårbart kulturmiljø med høy bevaringsverdi.
  • Det aller meste av øya er omgitt av fine svaberg med gode bademuligheter. I tillegg til de 21 hyttene er det tennisbane og båthus på øya.
  • Den opprinnelige bebyggelsen på øya omfattet en bolig for en fiskerfamilie, et pensjonat og en tilhørende vinstue.
Del gjerne!