Kragerø kommune søker Prosjektleder for besøkssenter i Jomfruland Nasjonalpark

Jomfruland Nasjonalpark ble formelt godkjent 16. desember 2016. I desember 2021 fikk Kragerø kommune godkjent sin søknad om autorisasjon for et besøkssenter som skal bygges på Jomfruland. En slik godkjennelse innebærer et årlig tilskudd fra Miljødirektoratet til en stilling ved besøkssenteret.

Kragerø kommune ønsker snarest å ansette en Prosjektleder i 100% stilling. Stillingen er administrativt plassert i Kommunalområde samfunn – Virksomhet for kultur. Prosjektlederstillingen går i første rekke over 2 år. Etter endt prosjektperiode vil det lyses ut en fast stilling som «Daglig leder for besøkssenter Jomfruland Nasjonalpark» med ansettelse i et eget AS.

Stillingen innebærer:

 • Koordinere idegenerering for å utvikle senterets profil og aktivitetsinnhold.
 • Ansvar for utvikling av besøkssenterets aktiviteter, inkludert økonomi, prosjektstyring og utarbeidelse av søknader.
 • Bistå styret i arbeidet med innsalg hos potensielle investorer, søknader etter annen finansiering og rapportering.
 • Være kommunens kontaktledd til Miljødirektoratet i forhold til besøkssenteret.
 • Være sekretær for styret.
 • Nært samarbeid med kommunens ulike faginstanser, Nasjonalparkforvalter og faglige miljøer i Nasjonalparken.
 • Stillingen vil også inneholde kommunal saksbehandling, herunder forberedelse av saker til politisk behandling.


Ønsket kompetanse:

 • Høyere utdannelse innenfor naturfag, ingeniørfag, arkitekt eller lignende.
 • Miljøengasjement og interesse for verneverdier.
 • Erfaring fra prosjektledelse, budsjettering og oppfølging.
 • Kjennskap til lov om offentlige anskaffelser, administrative og politiske beslutningsprosesser.
 • Relevant kontaktnett for stillingen.
 • Omgjengelighet med evne til å kunne jobbe selvstendig og i samarbeid med andre aktører.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Motivasjon og evne til å kunne stå på i perioder med større arbeidspress.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • God pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse).
 • Fleksibel arbeidstid i en spennende og utfordrende organisasjon.
 • Livsfaseorientert personalpolitikk.
 • Lønn etter avtale

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune.

Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med kommunedirektør Dag Willien Eriksen telefon 91 38 66 84 eller styreleder Thomas Vogth-Eriksen telefon 99 57 03 32.

Søknad sendes:

Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no

Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel.

Evt. søknader som ønskes unntatt offentlighet, vil bli vurdert særskilt. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke kan imøtekommes, vil søker bli underrettet før opplysningene blir offentliggjort, jf. offentlighetslovens regler.

Søknadsfrist: 11.02.22

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten av Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 10500 innbyggere og preges av et aktivt nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, flyplass, ferge terminaler m.v.

Del gjerne!