Uliken, Bergen

Reiselivsbedrifter i Vestland omstiller seg og kan nå søke om mer penger

62 reiselivsbedrifter i Vestland har så langt fått til sammen 44,7 millioner kroner til ulike omstillingsprosjekter. Nå åpner en ny søknadsrunde for omstillingsprosjekter, der rammen er utvidet til 300 millioner kroner. I denne runden kan også nyetablerte bedrifter og messe- og konferansearrangører få støtte.

– Koronapandemien har gitt reiserestriksjoner og strenge smitteverntiltak som har ført til en ekstraordinær situasjon for reiselivsbedriftene. Tallene viser at hundrevis av reiselivsbedrifter over hele landet er i full gang med å omstille seg i en vanskelig situasjon som dessverre ser ut til å vare en stund, sier næringsminister Iselin Nybø.

Høye søknadstall i første runde

I sommer etablerte regjeringen en tilskuddsordning på 250 millioner kroner for reiselivsnæringen til omstillingsprosjekter. I den første søknadsrunden ble det søkt om ca. 660 millioner kroner til om lag 400 prosjekter. Bedriftene som har søkt kommer fra hele landet, inkludert Svalbard. Søknadene kommer fra hele bredden av reiselivsnæringen. Til sammen er det til nå innvilget 237 millioner kroner i støtte, fordelt på 241 prosjekter. Reisebyråer, reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester og overnatting er de som har fått mest. Oversikt over de som har fått støtte, fordelt på fylker, finnes her.

Oppfordrer til å søke i runde to

– Det var stor interesse i den første søknadsrunden. Dette viser at næringen viser stor vilje og evne til å tilpasse seg endringene, tenke nytt og se framover i en svært krevende situasjonDette kan være med på å gi bedrifter flere ben å stå på og dermed også beholde arbeidsplasser framover. Jeg håper derfor at mange i Vestland benytter seg av muligheten til å søke i runde to, sier næringsminister Iselin Nybø.

Søknadsrunde nummer to har frist 20. desember 2020. Vi forventer at tilsagn til prosjekter vil gis tidlig i 2021. Mer informasjon om søknadsprosessen finnes på Innovasjon Norges nettsider.