Reiselivsprosjekter får også penger fra Statskogfondet

Nær to millioner kroner fra Statskogfondet i Nordland og Troms fordeles nå på 18 søkere. Støtte går til alt fra villmarksmesse, stisykkeltilbud og sherpasti til Arctic hideaway og utvikling av lokal mat og treforedlingsindustri.

Statskog er grunneier på vegne av fellesskapet på betydelige områder i Nordland og Troms, og skal blant annet legge til rette for næringsutvikling og friluftsliv. Statskogfondet underbygger Statskogs oppdrag og er et element i statsforetakets oppfølging av sitt samfunnsansvar.

Statskogs regionsjef i Troms, Knut Fredheim, er glad for å gi medvind til mange prosjekt i sin region.

– Vi har funnet rom for mange gode tiltak som bidrar til bedre friluftslivstilbud. Neste år kommer nye muligheter, og da håper jeg også å se flere søknader som er rettet mot næringsutvikling, sier Fredheim.

Tore Bjørnstad leder Statskogs virksomhet i Nordland. Han er svært tilfreds med å bidra til en rekke aktiviteter som styrker næringsutvikling og friluftsliv i fylket.

– Det er et stort spenn i tildelingene, med alt fra lokalmat og utvikling av treforedlingsvirksomhet til parkeringsplasser og sykkelstier, sier Bjørnstad.

Oversikt over og nærmere beskrivelse av alle årets tildelinger vises her: www.statskog.no/statskogfondet.

Statskog har hatt tilsvarende type støtteordning fra 2006, med totalt ca 30 millioner til prosjekt i Nordland og Troms siden oppstarten. Statskogfondet har overtatt rollen fra «Statskogordninga». Om lag to millioner blir utbetalt fra fondet hvert år. 

Støtte kan gis til organisasjoner med prosjekt som skaper næringsutvikling og friluftsliv. Prosjektene kan ha et bredt nedslagsfelt i Nordland og Troms, men må ha forankring i en kommune i hvor Statskog er grunneier.

Del gjerne!